Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Fakk varsler strejke fra 4. april 2018
- 02/03/18

Strejkevarsel udsendt 1/3-2018

Som du sikkert har erfaret via dagspressen, så er forhandlingerne om de næste års overenskomst desværre brudt sammen, hvilket stiller os som fagforening i et svært dilemma. Egentligt ville vi jo alle helst undgå en konflikt, men omvendt må vi også konstatere at vores modpart ikke har været til at indgå en aftale med, som blandt andet kunne sikre en rimelig løn for vort arbejde den næste periode.

Forbundet står så nu i den situation at vi er nødsaget til at tage næste skridt henimod en konflikt. Samtidigt med at vi selvfølgelig alle håber at parterne omkring forhandlingsbordene kan nå at finde frem til en løsning alle kan acceptere.

Derfor har forbundet set sig nødsaget til at udtage 10% af vores medlemmer til strejke / blokade.

Vi har forsøgt at udpege stillinger som så vidt muligt er på kirker / kirkegårde hvor der også er andre ansatte der er udtaget til konflikt. Vi ved at det bestemt ikke er rart at komme i den situation at skulle strejke, men vi regner selvfølgelig med at du også er enig i at det er vigtigt at stå sammen om at sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår.

Der er som nævnt udpeget medlemmer over hele landet, og forbundet vil på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde tage stilling til hvordan vi er i stand til at sikre at jer der udpeges til strejke kan kompenseres for manglende lønindtægt. Dette kan være dagpengesatsen eller en del af denne.
 
Strejken er varslet til at træde i kraft ved døgnets begyndelse d. 4.april men der er dog den mulighed at forligskvinden vælger at udsætte konflikten (evt. 2 x 14 dage)

Læs konfliktvejledningen her
 
Med venlig hilsen
Bjarne Rødkjær 
Til top