Jobbet som graver

Graverjobbet er en servicefunktion over for kirkens og kirkegårdens brugere og besøgende og i stor udstrækning et udejob med krav om overblik, ordenssans og kreativitet. Nogle gravere har også kirketjeneste

Gravere har gartnerlignende opgaver og sørger for at vedligeholde kirkegården, men det kan også være at tale med efterladte omkring praktiske ting vedrørende gravstedet.

Næsten alle gravere er ansat på overenskomst. Når der aftales ny overenskomst, kan der ske ændringer i fællesoverenskomsten på det statslige område. I den seneste fællesoverenskomst er de vigtigste ændringer for gravere blandt andet mere i løn, ret til seniorbonus, forbedring af pensionen, uddannelsen fra ufaglært til faglært og ret til sorgorlov ved dødfødsel, eller hvis barnet dør, inden det er fyldt 18 år.

Her kan du se fællesoverensomsten

Organisationsaftalen for kirkefunktionærer som kirketjener og graver beskriver mere detaljeret om løn, pension, arbejdets tilrettelæggelse, lønforhandlinger og andet. Her kan du se organisationsaftalen for gravere.

Hovedaftalen udgør sammen med Fællesoverenskomsten, Organisationsaftalen og Protokollatet reglerne for at arbejde som graver og kirkegårdsleder. Her kan du se hovedaftalen

Protokollatet beskriver de mere detaljerede regler for gravere. Her kan du se protokollat for gravere.

Råd og Svar

Herunder kan du få svar på diverse spørgsmål vedrørende jobbet som graver

Mere for dig som er graver

Bliv medlem af FAKK