01. maj 2024

Se reguleringsprocenten pr. 1. april 2024

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har meldt ud, at reguleringsprocenten pr. 1. april 2024 udgør 22,8067.

Billede til nyheden Se reguleringsprocenten pr. 1. april 2024
Reguleringsprocenten reguleres typisk i april og i oktober.

På offentlige arbejdspladser tager såvel basisløn som tillæg udgangspunkt i et grundbeløb, som reguleres på aftalte tidspunkter (normalt 1. april og 1. oktober) i henhold til de reguleringsprocenter, som er aftalt ved de centrale overenskomstforhandlinger i det offentlige. 

De centralt aftalte lønreguleringer og udmøntningerne fra reguleringsordningen i staten udmeldes som en samlet reguleringsprocent.

Reguleringsprocenten vil blive opdateret i lønsystemet i maj måned.

Der vil tidligst i lønudbetalingen ultimo maj måned ske efterregulering tilbage til den 1. april 2024.

Se reguleringsprocent i staten her

Hvordan beregnes reguleringsprocenten?

Reguleringsprocenten bliver regnet ud fra, hvordan lønningerne udvikler sig på det offentlige arbejdsmarked. 

Man bruger løndata fra Danmarks Statistiks Lønindeks, både for staten og for kommunerne og regionerne. 

For at finde ud af reguleringsprocenten tager man et simpelt gennemsnit af lønstigningerne for fjerde kvartal i de nævnte lønindekser.

Relaterede nyheder