Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Indbetaling til den nye feriefond
- 08/06/19

Den nye ferielov

Kirkeministeriet har tidligere udsendt oplysninger om, at konsekvenserne af
den nye ferielov for folkekirkens menighedsråd og provstiudvalg er uafklarede.
Dette gælder fortsat.

Kirkeministeriet har dog være i dialog med såvel Beskæftigelsesministeriet som Lønmodtagernes Dyrtidsfond om det mulige udfaldsrum. I den forbindelse har Kirkeministeriet af Lønmodtagernes Dyrtidsfond fået oplyst, at en eventuel indbetaling til den nye feriefond tidligst vil skulle ske i 2021.

Den ventede proces er, at der ultimo 2020 skal ske indberetning til fonden af størrelsen på medarbejdernes tilgodehavende. Derefter vil der i starten af 2021 ske høring af medarbejderne for at sikre korrekt indberetning, inden pengene eventuelt indbetales til fonden medio 2021.

Kirkeministeriet har desuden haft en positiv dialog med Beskæftigelsesministeriet vedrørende konsekvenserne for folkekirken. Ud fra dialogen er det Kirkeministeriets vurdering, at konsekvenserne bliver meget begrænsede.

Det er derfor fortsat Kirkeministeriets anbefaling, at man ikke på nuværende tidspunkt gør noget i forhold implementering af økonomiske konsekvenser i forlængelse af den nye ferielov. Det er herunder ikke Kirkeministeriets opfattelse, at der skal ske hensættelse til beløbet i regnskabet for 2019 eller 2020.

Kirkeministeriet sender yderligere information ud om økonomiske konsekvenser for menighedsråd og provstiudvalg, så snart de er kendt. 
Til top