Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Konference om GDPR for ansatte i folkekirken
- 21/03/19

Konference om GDPR for ansatte i folkekirken

På baggrund af drøftelser på Uddannelsesudvalgsmødet den 25. oktober 2018 har ministeriet udarbejdet nedenstående ramme for afholdelse af konference. Uddannelsesudvalget har tilsluttet sig.
 
Det er midler fra Kompetencefonden 2017, hvor uddelte midler alligevel ikke bliver brugt af ansøgerne. Det endelige beløb er stadig uafklaret, da alle bevillingerne endnu ikke er afregnet, men beløbet bliver på minimum 200.000 kroner (og formentlig mindst det dobbelte). Midlerne skal være brugt inden 30. juni 2019.
 
Tema: GDPR – i en praksisnær udgave.
 
Formål: at give deltagerne en praksisnær indføring i GDPRs betydning og indflydelse på de daglige arbejdsrutiner, herunder at give en forståelse for bevæggrundene for regelsættet. Altså at give en god indføring i reglerne i GDPR. Sikre en oversættelse til dagligdagssituationer, så deltagerne får noget helt konkret og brugbart med hjem.
 
Varighed: Kl. 10-16
 
Pris: Deltagelsen bliver gratis, da en tilmelding til seminar pr. automatik udløser en bevilling fra Kompetencefonden svarende til deltagergebyr. Dækker deltagelse, evt. materiale, og forplejning i forbindelse med seminaret.
 
Øvrige udgifter i form af arbejdstid, transport og evt. behov for overnatning og yderligere kost er for egen regning.
 
Seminaret er for alle ansatte i folkekirken, der er omfattet af CFU. Landsforeningens medlemmer kan som udgangspunkt ikke deltage, da midlerne stammer fra overenskomstforhandlingerne og dermed er øremærket de ansatte.
 
Antal: 100-120 pers./arrangement. Umiddelbart efter først til mølle, men der vil kunne arbejdes med prioriteringer eller reserverede pladser, således at alle pladser ikke tilfalder en enkelt faggruppe eller lignende.
 
Tid og sted:
Comwell i Roskilde er reserveret torsdag den 13. juni.
H. C. Andersens Hotel/Odeon i Odense er reserveret onsdag den 19. juni.
Munkebjerg Hotel i Vejle er reserveret torsdag den 12. september.
 
IndholdSeminar skal have et konkret udbytte og fokus på implementering på de enkelte arbejdspladser f.eks. i form af vejledning, guides, huskelister, som skal give eksempler på, hvordan man skal handle i konkrete situationer for at efterleve GDPR, og som rummer arbejdssituationer for de forskellige faggrupper. Der skal sikres en kvalitetskontrol af evt. lister, skabeloner mv.
 
Forslag til emner:
  • Den registreredes rettigheder
  • Behandling af oplysninger – eksempelvis: hvad gør man, når man får en mail med personoplysninger?
  • Opbevaring - skal dokumenter mv. opbevares i aflåst skab?
 
Program:
  • Velkomst og præsentation af dagen – understreg at det er praksisnært
  • Plenumoplæg - det kan være et generelt indledende plenum oplæg og baggrund, historik, fakta.
  • Workshop – enten opdelt efter tema eller bare så folk bliver delt i mindre grupper, der gør det muligt at arbejde med et problemfelt ud fra egne erfaringer, og hvad der især optager lokalt. (gerne case-baseret)
  • Frokost ca. kl. 13-14
  • Workshop – enten skifter man til anden workshop, eller emnet skifter i den workshop man er i.
  • Opsamling – mulighed for at gå rundt og samle indtryk, se noget af det der er lavet i de forskellige workshops.
 
Oplægsholdere: Ikke fastlagt, men det skal være kompetente folk, der har styr på reglerne. Kunne være fra Datatilsynet eller et konsulenthus, der har specialiseret sig i GDPR. Martin Sønnersgaard fra Kammeradvokaten har foreløbig vist interesse.
 
Tovholdere for workshop: Gerne interne facilitatorer. Skal have et minimumsvidensniveau – men reelt vigtigst med kompetencer til at facilitere workshops. Det er væsentligt, at der er GDPR spidskompetencer tilstede, således at spørgsmål kan blive afklaret hurtigst muligt, og evt. materiale godkendes på stedet eller kort tid efter. 
Til top