Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Alle gravere der er faglærte skal indplaceres i løngruppe 2
- 21/10/18

Alle gravere, som har en uddannelse som faglært gartner, skal indplaceres i Iøngruppe 2.

Det er ikke længere en betingelse, at stillingen oprindeligt har været opslået med krav om gartnerisk uddannelse. Det er den enkelte arbejdsgiver, som skal undersøge om graveren er korrekt indplaceret og evt. rette indplaceringen. Indplacering sker på samme intervalløn som hidtil eller på fikspunktet, hvis fikspunktet i løngruppe 2 overstiger den hidtidige indplacering.
Dette gælder kun for faglærte gartnere, med svendebrev som gartner - ikke for "tillærte gartnere" med 9-10 ugers AMU-uddannelse og 3 års ansættelse med relevant gartnerarbejde i folkekirken eller anden offentlig institution.
Hvis nogle af Jer er faglærte gravere og i løngruppe 1 skal menighedsrådet rette det, og er I i tvivl må I meget gerne kontakte Jeres menighedsråd eller sekretariatet i Sønder Omme.

Dette er trådt i kraft pr. 1. oktober 2018. 
Til top