Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Nyt fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd
- 05/07/18

Nyt fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Nyhedsbrev juni 2018

Arbejdsmiljøet er en væsentlig årsag til tidlig tilbagetrækning

Er man ældre medarbejder og har fysisk krævende arbejde, er der en højere risiko for et forringet fremtidigt helbred. Det viser resultater af et nyt videnskabeligt studie. (se evt. notat vedr. sammenstilling af dansk viden om ARBEJDSMILJØETS BETYDNING FOR FASTHOLDELSE AF ÆLDRE ARBEJDSTAGERE Chefkonsulent Dr. Vet. Sci. Otto Melchior Poulsen, på http://www.arbejdsmiljoforskning.dk )
Fysisk krævende arbejdsstillinger, ensidigt gentaget arbejde og tunge løft på jobbet betyder, at ældre medarbejdere har en øget risiko for at få et signifikant dårligere (selvvurderet) helbred end yngre medarbejdere med samme type arbejde.
Netop selvvurderet helbred er en afgørende faktor, da man fra international forskning ved, at et dårligere selvvurderet helbred, hænger sammen med en større risiko for at blive syg og dø tidligere end normalt.
Artiklens resultater tyder på, at det er vigtigt at tilrettelægge det fysiske arbejde efter alder. Det er vigtigt, fordi medarbejdere i manuelle jobs, med fysisk krævende arbejde, skal have mulighed for at have et langt og godt arbejdsliv helt til pensionsalderen. Særligt kvinder med manuelt arbejde ser ud til at have et behov.

Negative faktorer skubber folk væk fra arbejdsmarkedet
Blandt de negative faktorer, som kan forstærke tendensen til tidlig tilbagetrækning, langvarige sygemeldinger og i visse tilfælde førtidspension er fx:
 • at komme ud for en arbejdsulykke
 • at have fysiske krav i arbejdet, som overstiger folks kapacitet, såsom at være udsat for tungt løftearbejde, knæliggende arbejde, helkropsvibrationer, have fysisk hårdt arbejde, stående arbejde i stort omfang, eller udsættelse for støj eller støv.
Men også flg. faktorer kan betyde tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet:
 • et højt arbejdstempo
 • stort tidspres
 • arbejdskonflikter
 • mobning og chikane
 • aldersdiskrimination
Positive faktorer holder de ældre længere i jobbet
Blandt de positive faktorer på arbejdspladsen, som kan fremme arbejdsfastholdelsen og betyde, at seniorerne bliver på arbejdsmarkedet i længere tid peger forfatterne på faktorer som fx:
 • at være tilfreds med jobbet
 • opleve kontrol og indflydelse på arbejdet
 • at få støtte og anerkendelse fra ledelsen
Trods betydningen af de positive faktorer indeholder arbejdspladsernes seniorpolitikker og indsatser for at fastholde ældre medarbejdere dog meget sjældent forbedringer af arbejdsmiljøet:
Der ser ud til at være et stort potentiale for øget fastholdelse af ældre arbejdstagere. Det kan for eksempel være at udvikle indsatser på arbejdspladsen, der kombinerer forebyggelse af negative risikofaktorer i arbejdsmiljøet, med tiltag, som øger jobtilfredshed og støtte og anerkendelse fra ledelsen, siger chefkonsulent Otto Melchior Poulsen, som har været projektleder på det samlede nordiske projekt.     
Tidlig forebyggelse og fokus på et godt arbejdsmiljø allerede fra indgangen til arbejdsmarkedet er en vigtig faktor i at sikre, at flere kan blive længere på arbejdsmarkedet.

Arbejdsgivernes indflydelse på fastholdelse
Forskere på området udtaler:
 • Hvis en seniormedarbejder får at vide af sin leder, at arbejdspladsen værdsætter ham/hende og har brug for ham/hende, ja, faktisk slet ikke kan undvære ham/hende, så er det noget, der kan få vedkommende til at udskyde pensionen.
 • Hvis arbejdspladsen klart melder ud, at de gerne vil beholde deres seniormedarbejder, og de måske også laver en konkret aftale om medarbejderens fremtid på arbejdspladsen, så bliver seniorerne også længere i job.
 • Det er også vigtigt at huske på, at seniormedarbejdere ikke er en ensartet gruppe. De er meget forskellige og har brug for individuelle planer.
 • Noget tyder på, at det i meget høj grad er arbejdstiden man ser på, når der skal ske justeringer i arbejdsforholdene for seniorerne. Men for nogle vil det være mindst lige så vigtigt med en aftale om andre forhold, fx justerede opgaver og ansvar.
Manglen på arbejdskraft i Danmark er stærkt stigende, og niveauet nærmer sig i flere brancher det billede, vi så kort før finanskrisen. Den danske befolkning bliver ældre og ældre, og vi skal være længere på arbejdsmarkedet i takt med at pensionsalderen hæves. Generelt går vi mod et arbejdsmarked, hvor en større andel af medarbejderne vil være seniorer. For at vi kan få et bæredygtigt arbejdsmarked på lang sigt, er vi nødt til at sætte fokus på, hvordan seniorer i højere grad kan indgå på arbejdsmarkedet. Vi skal have identificeret seniorers særlige styrker i forhold til andre, og vi skal passe godt på dem, der stadig er på arbejdsmarkedet.
 

Kursus/supplerende uddannelse hos Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) 2018

Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning udbyder i efteråret 2018 følgende kurser. Kurserne henvender sig til medarbejdere i folkekirken, samt medlemmer af menighedsråd og andre interesserede:

Mobning i folkekirken – hvordan kommer vi videre?
D. 19. september 2018 kl. 10:00 - 16:00, Landsforeningens Sekretariat i Sabro og
D. 9. oktober 2018 kl. 10:00 - 16:00, Ågerup Sognegård, Ågerupvej 34B, 4000 Roskilde
https://www.kirketrivsel.dk/indhold/mobning-i-folkekirken-%E2%80%93-hvordan-kommer-vi-videre

Konflikthåndtering og forebyggelse i folkekirken.
D. 27. september 2018 kl. 10:00-16:00, Ågerup Sognegård, Ågerupvej 34B, 4000 Roskilde, og
D. 6. november 2018 kl. 10:00-16:00, Landsforeningens Sekretariat i Sabro. 
https://www.kirketrivsel.dk/indhold/konflikth%C3%A5ndtering-og-forebyggelse-af-konflikter-i-folkekirken

Ergonomi/arbejdsstillinger i forbindelse med grandækning/-pyntning.
D. 2. oktober 2018 kl. 9:30-15:00, Landsforeningens Sekretariat i Sabro og
D. 30. oktober 2018, kl. 10:00-16:00, Ågerup Sognegård, Ågerupvej 34B, 4000 Roskilde.
https://www.kirketrivsel.dk/indhold/ergonomiarbejdsstillinger-i-forbindelse-med-grand%C3%A6kning-pyntning  

Ergonomi i Folkekirken.
D. 11. oktober 2018 kl. 10:00 - 16:00, Landsforeningens Sekretariat i Sabro.
https://www.kirketrivsel.dk/indhold/ergonomi-i-folkekirken
 
Tilmelding til mail@kirketrivsel.dk eller tlf. 21 79 11 11
  
Til top