Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Din pensionsordning ved konflikt
- 17/04/18

Din pensionsordning ved konflikt

Sampension har sendt følgende omkring pension i forbindelse med en eventuel konflikt:

Hvis du bliver omfattet af konflikten på det offentlige område, har det betydning for din pensionsordning. Men du er stadig fuldt dækket af dine forsikringsdækninger ved eksempelvis sygdom og død i op til 12 måneder.

Hvis du bliver berørt af konflikt, ophører indbetalingen til din pensionsordning, fordi den sker sammen med din lønudbetaling. Generelt indbetales der ikke pensionsbidrag af konfliktstøtte.

Derfor indbetales der ikke til pensionsordningen for de dage, hvor du eller dine kolleger eventuelt bliver berørt af strejke eller lockout.

Du er fortsat dækket ved sygdom og død, selvom indbetalingen til din pensionsordning stopper i en kortere periode. Du bevarer nemlig dine forsikringer i op til 12 måneder, efter indbetalingen er stoppet.

Konflikt i april
Ender det eksempelvis med, at du er i konflikt fra 22. april og måneden ud, vil der kun mangle pensionsbidrag for godt en uges løn. Fortsætter konflikten en måned mere, kommer hele pensionsbidraget for maj måned også til at mangle.

Sampension modtager altså en lavere indbetaling til din pensionsordning. Det har dog ingen betydning for dine forsikringsdækninger, du er stadig fuldt dækket i op til 12 måneder, også selv om pensionsbidraget enten er lavere eller helt ophører en periode.

Lidt lavere opsparing
Din opsparing til alderspension bliver en smule lavere, fordi du indbetaler mindre. Da der kommer fær-re penge ind på din pensionsordning under en konflikt, vil der mangle lidt på pensionsopsparingen. Konflikten skal dog have en betydelig længde for at få væsentlig effekt på størrelsen af din alderspension.

Kontakt eventuelt Sampension, hvis du har spørgsmål om din pensionsordning.  
Til top