Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Status på strejke / blokade
- 03/03/18

Næste skridt i processen.

Næste skridt i processen efter sammenbrud er så at varsle konflikt/strejke. Og vi havde i Forbundet håbet på (som vi også har drøftet på Hovedbestyrelsesmøderne) at vores område ikke ville blive udtaget til konflikt. Derfor indkaldte vi til Hovedbestyrelsesmøde tirsdag, den 6. marts for at vi der i fællesskab kunne drøfte forbundets politik og der aftale, hvordan vi fremover skal forholde os som fagforening der har medansvar for en overenskomst.

Det viser sig så i løbet af tirsdagen (den 27.) at situationen var noget anderledes, idet vi blev gjort opmærksomme på, at hvis vi ikke varslede strejke, for mindst 10% af vores medlemmer på overenskomst, ja, så ville vi heller ikke være med i en eventuel forligstekst, og dermed heller ikke være omfattet af en ny overenskomst. !!! Kort sagt, hvis vi ikke vil varsle strejke, så har vi ingen overenskomstfornyelse og i bedste fald løber den gamle så videre, men den indeholder ikke nogen som helst form for lønstigninger idet dem der er omtalt i ”den gamle overenskomst” jo allerede er udmøntet.

Hvis vi ville vælge at undlade at varsle konflikt/strejke, og dermed acceptere en forlængelse af den bestående overenskomst, kunne vi komme i den situation at modparten opsagde aftalen og varslede lockout. I så fald ville vi stå helt uden overenskomst overhovedet, altså ville det være fuldstændigt frit for arbejdsgiverne, hvilke vilkår de ville ansætte og aflønne under.

Vi stod altså i en situation, hvor der var behov for en hurtig beslutning. Formandsskabet traf derfor den eneste beslutning som vi mente at kunne forsvare, nemlig at udtage og sende varsel om strejke for 10% af vores medlemmer på organisationsaftale.

Det har været en af de mest ubehagelige opgaver jeg har været med til i min tid i forbundet. Og jeg håber sandelig heller aldrig opgaven gentager sig. Men efter et intenst arbejde med at finde såvel mulige emner, som derefter at finde adresser på menighedsrådene, deres mailadresser samt sikre sig at vi også har mailadresser på de kollegaer som er udtaget. Så kunne vi sent torsdag udsende varslingen på 101 medlemmer til:
 • Kirkeministeriet (via rekommanderet quickbrev torsdag eftermiddag)
 • Finansministeriet/ moderniseringsstyrelsen (via rekommanderet quickbrev torsdag eftermiddag)
 • Forligsinstitutionen (via rekommanderet quickbrev torsdag eftermiddag)
 • De enkelte menighedsråd (via fortrolig postkasse torsdag eftermiddag)
 • De berørte medlemmer via mail (torsdag eftermiddag) og via Quickbrev (afsendt fredag) begge breve er vedlagt ”vejledning om konflikt” som en første vejledning omkring den specielle situation.
 • Offentligt Ansattes Organisationer (via mail torsdag aften)
Hvad sker der så nu?
 1. I første omgang er vi i fuld gang med oplysning og vejledning til de berørte medlemmer. Vi vil løbende bruge mails til at underrette dem om udviklingen.
 2. Information til HB. afdelinger og Tillidsrepræsentanter.
 3. Information her på hjemmesiden. Vi forsøger at lægge al relevant information op på hjemmesiden, men det siger sig selv at vi ikke kan bruge dette medie til interne og følsomme meddelelser.
 4. Pressen. Det må forudses at pressen vil være meget obs. på følgerne af en eventuel strejke på folkekirkens område. Det kan ikke undgås, at det vil få en del indflydelse på hvilke handlinger og arrangementer der vil kunne gennemføres når såvel præst som kirkefunktionærerne ikke er til rådighed. Vi vil meget gerne, at I rundt om i afdelingerne iagttager stor forsigtighed med udtalelser generelt. Og opfordrer til, at I henviser til Bjarne Rødkjær og John Lykkedal. Det er vigtigt at baggrunden for en evt. strejke forklares enslydende.
 5. Hovedbestyrelsen skal tage stilling til en evt. model for strejkeunderstøttelse.
 6. Vi venter i spænding på hvilket modsvar arbejdsgiverne kommer med.
Til sidst i denne lille hilsen vil jeg gerne igen understrege, at jeg skal være den første til at beklage den situation vi er havnet i. Og samtidig udtrykke stor forståelse til dem af Jer der har anket over den manglende information. Jeg kan forsikre for at vi gør hvad vi kan, men i første omgang var fokus på at vi ikke blev fanget i at formalia ikke var overholdt. Og jeg har modtaget kvittering fra Kirkeministeriet om, at vores varsel er modtaget rettidigt.

Jeg vil også gerne takke dem af Jer som jeg har talt med, for opbakning og forståelse. Og jeg har også allerede talt med nogle stykker af dem der er varslet i konflikt, selvfølgelig er der ingen der er begejstret over at være ”den det skal gå ud over”.

På Forbundets vegne
Bjarne Rødkjær
  
Til top