Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Nyt fra sekretariatet
- 15/12/17

Nyt fra Sekretariatet
 
Hvad sker der på Sekretariatet i øjeblikket?
 
Skæringsdatoen den 15.11.2017 er nået i forhold til menighedsrådene svar på vores udsendte lønforhandlingsoplæg. Der er tale om knap 200 svar, som vi skal have behandlet. Der er dog ingen tidsfrist herpå, hvorfor visse forhandlinger kan strække sig ind i foråret 2018, hvis vi ikke kan blive enige med menighedsrådet.
Vi kan af naturlige årsager ikke behandle alle svar på en gang, hvilket vi håber, at der er forståelse for. Vi har indtil for nylig løbende behandlet de indkomne svar, men siden oktober er mængden af svar fra menighedsrådet steget betydeligt, vi har derfor lavet følgende procedure på Sekretariatet for at fremme sagsbehandlingen:
  • Der er kontrol med at alle menighedsråd svarer på vores lønforhandlingsoplæg. Vi har hvert år  menighedsråd som ikke får svaret indenfor tidsfristen. De menighedsråd bliver rykket for svar og svarer de ikke indenfor den angivne tidsfrist inddrager vi Stiftet – ingen bliver glemt eller gemt. Vi sørger for at alle bliver behandlet.
  • Alle indkomne svar, hvor menighedsrådene har accepteret bliver ekspederet løbende, der bliver lavet lønaftale som bliver sendt ud til underskrift ved menighedsrådet og medlemmet bliver orienteret når aftalen er underskrevet af begge parter.
  • Alle indkomne svar, som ikke er blevet fuldt accepteret bliver sendt til høring hos medlemmet, hvor vi udbeder os kommentarer.
  • Vi behandler derefter de svar vi har fået fra medlemmerne i forhold til den videre forhandling.
 
Vi har fuld forståelse for, at alle som har bedt om lønforhandling gerne vil have deres sag behandlet hurtigst muligt, men vi kan kun behandle èn sag af gangen. Derudover skal vi også gøre opmærksomme på, at vi ud over lønforhandlingerne stadigvæk har en masse andre sager ved siden af, som vi også skal tage os af. Afskedigelses sager samt sygefraværssamtaler er desværre fortsat område vi bruger mange resurser på, men naturligvis også nødvendige resurser og derfor prioriteres de højt. De medlemmer som er involveret i sager vil vi naturligvis hjælpe ligesom vi plejer, og de sager kan vi ikke lade ligge til vi har tid, de sager må vi tage os af med det samme.
De af jer som har uafsluttede lønforhandlinger, der fortsætter i 2018 mister intet, (andet end måske tålmodigheden). En eventuelt lønforhøjelse der er aftalt fra 1.1.2018, vil stadigvæk være gældende fra den 1.1.2018, det vil sige at den vil være med tilbagevirkende kraft i de tilfælde, hvor aftalen først indgås efter den 1.1.2018.
Jer der har lønforhandlinger kørende bedes undlade, at kontakte Sekretariatet for at høre hvor langt vi er med jeres lønforhandling eller om vi har fået svar fra menighedsrådet. I kan være sikre på, at når vi når til jeres lønforhandling, så bliver I kontaktet. Vi foretager os intet uden at I er med på sidelinjen. Der bruges megen tid på, at tage telefoner med spørgsmål om hvor langt vi er med en lønforhandling.
Jeres sag vil ikke blive behandlet hurtigere fordi i ringer ind. Det håber vi, at der er forståelse for. I kan dog være fuldstændig sikre på at alle lønforhandlinger bliver behandlet og vi kontakter dig når det er din forhandling vi er kommet til.
Med ovennævnte håber vi på at have skabt forståelse for hvorledes der arbejdes på Sekretariatet i øjeblikket også i forhold til lønforhandlingerne.
 
                                           Faglige medarbejdere Sekretariatet 
Til top