Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Nyt fra Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning
- 28/09/17

Nyt fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Ny medarbejder i Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning
Den 1. september 2017 bød Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning en ny medarbejder, Lotte Skands velkommen. Lotte Skands er ansat som ergoterapeut i FAR. Lotte har 10 års erfaring som tilsynsførende ved Arbejdstilsynet, hvor hun har ført tilsyn i private og offentlige virksomheder, indenfor mange forskellige brancher, her iblandt kirker. Lotte har en generel viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø og har stor erfaring og viden om ergonomi (arbejdsstillinger, arbejdsteknik, ensidig belastende arbejde, ensidig gentaget arbejde, tunge løft og brug af egnede tekniske hjælpemidler ), ulykkesforebyggelse  og virksomhedernes egen indsats  (arbejdsmiljøorganisationen,  APV, årlig arbejdsmiljødrøftelse mm.). Så står I med ergonomiske udfordringer, spørgsmål eller ønsker rådgivning inden for området, er Lotte klar til at hjælpe.

Grandækning i den kommende sæson
Den kommende sæson for grandækning står snart for døren, og bør være et vigtigt opmærksomhedspunkt på de folkekirkelige arbejdspladser, da meget af dette arbejde foregår i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, fx længerevarende knæliggende, hugsiddende og ensidigt belastende arbejde.  Arbejdsstillingerne kan medføre nedslidningsskader især på knæ, ryg og nakke på både kort og lang sigt.
Hvis jeres arbejde med grandækning løber over en længere periode end 4 uger, vil Arbejdstilsynet være ekstra opmærksomme på, om arbejdet planlægges og tilrettelægges sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for, at undgå uhensigtsmæssig ergonomisk belastning af medarbejderne. Det betyder, at det knæliggende arbejde i forbindelse med grandækning skal begrænses så meget som muligt.
FAR kan tilbyde ergonomisk rådgivning, fx i forhold til planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet med ensidigt belastende arbejde som grandækning. Vi kommer gerne på besøg for at kortlægge de ergonomiske belastninger, samt foreslå egnede løsninger på de udfordringer i evt. har i forbindelse hermed. Det kan være som rådgivning på den enkelte arbejdsplads, og det kan også være muligt at samle kirkegårdspersonale på tværs af kirkegårde og give jer råd og vejledning til området.


Når Arbejdstilsynet kommer
FAR kan også tilbyde rådgivning i forbindelse med, at I har fået en mail i jeres e-boks om et kommende tilsyn fra Arbejdstilsynet. Vi kan gennemgå det fysiske arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads, i forhold til ergonomi, kemi, indeklima, støj, egenindsatsen mm., så I kan få styr på eventuelle arbejdsmiljø problemer inden Arbejdstilsynets besøg, og derved undgå eventuelle påbud.

Står I derimod i den situation, at I har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, rådgiver FAR gerne om løsninger der kan efterkomme påbuddet.

Spørgsmål om arbejdsmiljø

Har I spørgsmål om arbejdsmiljø så kontakt Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning på telefon 21 79 11 11, eller på mail@kirketrivsel.dk. 
Til top