15. jun. 2024

Akademimodul: Ledelse af bæredygtig udvikling

Faget er et akademimodul, som bygger oven på AMU ’Faglig lederuddannelse for ledelse gravere/kirkegårdsledere’, og her bliver du dygtigere til at kunne lede denne grønne omstilling og bæredygtighed i overensstemmelse med folkekirkens mål.

Uddannelse
Billede til nyheden Akademimodul: Ledelse af bæredygtig udvikling

- en del af uddannelsesforløbet Ledelse og bæredygtighed, en praksisnær og fleksibel lederuddannelse til ledelse gravere og kirkegårdsledere. Læs om forløbet her

Faget er et akademimodul, som bygger oven på AMU ’Faglig lederuddannelse for ledelse gravere/kirkegårdsledere’, og her bliver du dygtigere til at kunne lede denne grønne omstilling og bæredygtighed i overensstemmelse med folkekirkens mål.

Du vil få en overordnet forståelse af klodens tilstand og de lovkrav der sætter rammerne både i Danmark og i EU. Du vil blive udfordret på de ledelsesværdier, der er brug for i den grønne omstilling i folkekirken. Med afsæt i dit arbejde og din arbejdsplads, får du hjælp til at sætte bæredygtighed på dagsordenen, samt at få lavet køreplaner for grøn omstilling og bæredygtighed i dit arbejde. Du skal forvente at arbejde både teoretisk og praktisk, så du bagefter står meget længere fremme ift. ledelse af grøn omstilling.

Eksamen

Mundtlig eksamen kombineret med et praktisk produkt og disposition (maks. 2 sider). Dispositionen skal skitsere en problemstilling og i stikordsform angive det teoretiske grundlag for det praktiske produkt. Den mundtlige eksamen tager 30 minutter.

Pris:

Pris pr. deltager er kr. 7.500,00

Der kan søges SVU og Omstillingsfond. Omstillingsfonden giver den enkelte ufaglærte og faglærte mulighed for at få op til kr. 10.000 til deltagerbetaling til eftervidereuddannelse. Efter tilmelding sendes link til ansøgning om midler fra Omstillingsfonden.

SVU kan søges via https://digi2.svu.dk/3000/svubvn


For yderligere oplysninger kontakt Marie Nørgaard Laursen, mail.: mnla@ucl.dk eller på telefon: 4022 8748 eller Camilla Andersen, mail: caan@ucl.dk eller på telefon: 6543 4898.

Læs mere om forløbet på https://ucl.dk/ledelse-i-kirken

Med dette forløb får du bl.a.:

  • Viden om værdikædernes betydning i den grønne omstilling
  • Lovgivning og rammer for den grønne omstilling
  • Værktøjer til implementering af indsatser i bæredygtighed og grøn omstilling
  • Introduktion til de 17 verdensmål, samt en prioritering af indsats
  • Indsigt i arbejdspladsen omstilling til grøn og cirkulær økonom
  • Formidling af bæredygtighed til relevante målgrupper, fx til samarbejdspartnere og borgere

Relaterede nyheder