21. nov. 2023

LEDELSE & BÆREDYGTIGHED

En praksisnær og fleksibel lederuddannelse til ledende gravere og kirkegårdsledere.

Billede til nyheden LEDELSE & BÆREDYGTIGHED

Uddannelsen tager udgangspunkt i dig, dine udfordringer og erfaringer og vil gøre dig endnu bedre til at anvende de rigtige ledelsesredskaber i dagligdagens udfordringer. Du får samtidig mulighed for at blive klædt godt på til at kunne lede under folkekirkens mål for bæredygtighed og grøn omstilling.

Uddannelsen er bygget sammen så du kan vælge hele forløbet eller evt. stå af efter step 1 men step 2 kvalificerer dig i ledelse bæredygtighed og grøn omstilling.

Step 1: AMU ’Faglig lederuddannelse for ledende gravere/kirkegårdsledere’ - 15 undervisningsdage i perioden 4. januar 2024 til 19. marts 2024.
Med dette forløb får du bl.a.:

§ Værktøjer til at lede dine medarbejdere og blive mere bevidst om din egen rolle og indflydelse på den enkelte medarbejder

§ Viden om ledelse i en verden, som konstant er i forandring.

§ God indsigt i konstruktiv kommunikation og konflikthåndtering

Afholdes: Tietgen KompetenceCenter, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV.

Pris: Pris pr. deltager er kr. 2.802,00 (2023 priser) for 15 dage. For deltagere uden for målgruppen betales fuldt deltagergebyr svarende til kr. 8.718,15 (2023 priser) for 15 dage. Der er mulighed for at søge løntabsgodtgørelse( VEU).

Ved tilmelding oplys om du ønsker overnatning/aftensmad. Der kan være begrænsning for
antal værelser på Rugårdsvej og hvis der ikke er plads, vil du blive henvist til nærliggende hotel. Der er mulighed for at søge kost & logi.

Step 2: AU ’Ledelse i bæredygtig udvikling’ - 4 dage + eksamen (5 ECTS) i perioden fra 12. september 2024 til 10 oktober 2024.
Med dette forløb får du bl.a.:

§ Viden om værdikædernes betydning i den grønne omstilling

§ Lovgivning og rammer for den grønne omstilling

§ Værktøjer til implementering af indsatser i bæredygtighed og grøn omstilling

§ Introduktion til de 17 verdensmål, samt en prioritering af indsats

§ Indsigt i arbejdspladsen omstilling til grøn og cirkulær økonomi

§ Formidling af bæredygtighed til relevante målgrupper, fx til samarbejdspartnere og borgere

Afholdes: Tietgen KompetenceCenter, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV.

Pris: Pris pr. deltager er kr. 7.500,00 (2023 priser) Der kan søges SVU og Omstillingsfond*, da det er tilrettelagt som Akademi-fag. Omstillingsfonden* giver den enkelte ufaglærte og faglærte mulighed for at få op til kr. 10.000 til deltagerbetaling til eftervidereuddannelse på AU-niveau årligt.

Ved tilmelding oplys om du ønsker overnatning / aftensmad. Der kan være begrænsning for antal værelser på Rugårdsvej og hvis der ikke er plads, vil du blive henvist til nærliggende hotel. Der er mulighed for at søge kost & logi via kompetencefonden.
* Mulighed for omstillingsfondsmidler i 2024 afventer beslutning.

Læs mere om datoer, tilmelding m.m. her

Relaterede nyheder