Redaktionsudvalget

LANDSBY-GRAVEREN er medlemsblad for Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte. Her kan du se redaktionen bag bladet.

Bladet udkommer den 5. i hver måned til alle medlemmer.
Artikler og meddelelser der ønskes optaget i næste nummer af bladet, må være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden forud. Fristen bedes venligst overholdt.

Redaktion:
Bjarne Rødkjær  (ansvarshavende)
Sekretariatet, Solbakken 30. 7260 Sdr. Omme
Tlf. 75 34 17 77

ARTIKLER I LANDSBYGRAVEREN
Er der nogle medlemmer som kunne tænke sig at skrive en artikel i blade, men ikke syntes at man selv kan, er I velkommen til at få vores tilknyttede journalist til at sætte artiklen.

Henvendelse herom kan rettes til sekretariatet, som så vil anmode vor journalist om at kontakte jer.

Med venlig hilsen
Redaktionen
Bjarne Rødkjær

Medarbejder profilbillede
Formand

Bjarne Rødkjær

Solbakken 30,
7260 Sdr. Omme

Medarbejder profilbillede
Næstformand

John Lykkedal

Lykkedalsvej 1,
5853 Ørbæk

Medarbejder profilbillede
Forbundskasserer

Jan Bjergene Christensen

Løthvej 101,
9870 Sindal