Kursusudvalget

Hovedbestyrelsen har ned sat et Kursusudvalg, som skal tage sig af kursusvirksomhed internt i forbundet.

Der arrangeres årlige kurser for bestyrelser og tillidsmænd. Disse kurser afholdes regionalt således at der opnås størst mulig deltagelse.

Medarbejder profilbillede
Næstformand

John Lykkedal

Lykkedalsvej 1,
5853 Ørbæk

Medarbejder profilbillede

Jan Bjergene Christensen

Løthvej 101,
9870  Sindal  

Medarbejder profilbillede
Uddannelses ambasadør

Lene Glud

Slåenvej 7,
8850 Bjerringbro

Medarbejder profilbillede

Pernille Ingemann Nielsen

Præstevangen 59
8643 Silkeborg