Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Du har ansøgt om lønstigning – men hvad sker der nu?
- 27/08/23

Du har ansøgt om lønstigning – men hvad sker der nu?

Hvis du har ansøgt om lønstigning gennem de årlige lønforhandlinger, så kan du her blive klogere på forløbet frem til, du får besked.

Vi er nu efter den 1. august og derved forbi deadline for ansøgning til de årlige lønforhandlinger. Linket på vores hjemmeside er derfor lukket ned for flere ansøgninger for i år.
 
Nåede du ikke at få søgt, kan du altid selv gå til dit menighedsråd og bede om en lønforventningssamtale. Skulle I som arbejdsgiver og arbejdstager blive enige om en lønstigning, skal menighedsrådet blot sende besked til os, hvorefter vi ringer til dig og høre, om det også er, hvad I er blevet enige om. Er du tilfreds med det, sender vi blot en accept retur til sognets fortrolighedspostkasse.
 
Det næste, der sker, er, at vores sekretariat vil behandle alle de indkommende ansøgninger. Det vil sige, at inden den 15. september har sekretariatet sendt hver ansøgning ud til det pågældende menighedsråd, med dig som medlem på Cc. Du vil på den måde via din mail kunne se, hvad og hvornår dit menighedsråd har modtaget vores forhandlingsoplæg, samt din ansøgning og det ønskede beløb.
 
Menighedsrådene har så fra den 15. september til den 15. november til at forholde sig til, om de vil acceptere din ønskede lønstigning, om de vil komme med et modforslag, eller om de helt vil afvise din ansøgning.
 
Vi ved derfor løbende frem til og med den 15. november, hvad udfaldet bliver, og du vil få besked pr. mail, så snart vi ved noget. Efter den 15. november kan der eventuelt være yderligere forhandlinger pr. mail eller måske i stiftet.
 
Uanset hvor din ansøgning lander, træder den nye aftale i kraft (medmindre der i særlige tilfælde er aftalt andet) fra den 1. januar 2024. Også selvom din lønforhandling fortsætter hen i det nye år.
Lønnen vil i så fald blive bagudbetalt efterfølgende, når forhandlingen er afsluttet.

Sekretariatet er i fuld gang med at behandle lønansøgningerne. 
Til top