Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Bliv bedre til ord, tal og IT
- 18/09/22

Bedre til ord, tal og IT.

Det er en god idé at løfte kompetencerne blandt medarbejderne i forlkekirken!

For at kunne følge med kravene på arbejdsmarkedet, er det en forudsætning, at de ansatte kan læse, skrive, regne samt begå sig på engelsk og med IT.

Øget brug af administrative systemer, sikkerhedsforskrifter, dokumentation og ændrede samarbejdsformer er eksempler på, at jobkravene har ændret sig. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladserne har fokus på, om alle medarbejdere er klædt godt på til at løfte opgaverne.

Med indsatsen Bedre til ord, tal og IT ønsker overenskomstparterne at gøre det muligt for statslige arbejdspladser at gennemføre kompetenceudvikling for ansatte på OAO-overenskomst. Gennem indsatsen kan arbejdspladser søge tilskud til vikardækning eller lønkompensation i forbindelse med screening, test af ordblindhed og efterfølgende undervisning på FVU-niveau i dansk, matematik, IT og engelsk samt ordblindeundervisning.

Livslang læring og løbende kompetenceudvikling er vigtigt for den enkelte ansatte og for arbejdspladsens udvikling. Det er dog ikke altid så lige til – særligt hvis de grundlæggende skolekundskaber er blevet lidt rustne, eller hvis man er ordblind. Det kan være tabubelagt og noget, som den enkelte måske helst vil skjule. Derfor kan det være en god idé at sætte fokus på, hvordan ansatte bliver bedre til ord, tal og IT ved at gennemføre en fælles indsats på arbejdspladsen.

Læs mere om indsatsen her


Hent materiale til dig som vil blive bedre til ord, tal og IT

Hent materiale til dig som skal være med til at lede processen på arbejdspladsen

Kan I få støtte? 

Kan I sætte hak ved følgende, så kan I søge støtte til screening og undervisning: 
Ansatte, der skal screenes og/eller undervises:
  • Er ansat på OAO-overenskomst
  • Fyldt 25 år eller har fast ansættelse på min. 20 timer om ugen
  • Ønsker både screening og undervisning eller bare en af delene
  • Ønsker kompetenceudvikling inden for læse-, skrive-, regne-, engelsk-, IT færdigheder og/eller ordblindeundervisning
  • Opfylder de formelle retningslinjer for Forberedende voksenundervisning eller Ordblindeundervisning.
Læs mere om hvad der skal til og hvordan man søger midler


Kom til virtuelt informationsmøde om indsatsen: Bedre til ord, tal og IT 

Kompetencesekretariatets fondsrådgivere, René og Sølvi, vil fortælle om rammerne for indsatsen, hvad man kan søge til og hvordan.

Du vil desuden høre om, hvilke typer af undervisning, man kan søge til, og få gode råd til, hvordan I kan gribe en proces an på jeres arbejdsplads.

Møderne afholdes:
  • ​Torsdag den 29. september kl. 14.00 – 15.00
  • Torsdag den 27. oktober kl. 9.00 – 10.00
Læs mere og tilmeld dig her 
Til top