Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Hvordan vil du reagere, hvis du eller en kollega bliver udsat for krænkende adfærd på jobbet?
- 17/03/22

Hvordan vil du reagere, hvis du eller en kollega bliver udsat for krænkende adfærd på jobbet?
Du kan trygt kontakte FAKK, hvis du har mistanke om mobning, seksuel chikane og krænkende handlinger på din arbejdsplads, eller selv er blevet udsat for det. Vores samtale er fortrolig, og vi vil aldrig sætte noget i gang uden dit samtykke. Vi kontakter for eksempel aldrig din arbejdsplads, medmindre vi har aftalt det. Og det er i øvrigt også muligt at være anonym, siger faglig sekretær Benny Rosenqvist.
 
- Nogle gange er det nok at få en snak med os om, hvad der bekymrer dig, og hvad du har oplevet. I nogle tilfælde kan du komme videre ved bare at tale med os, andre gange hjælper vi dig mere konkret. Af og til bliver det til en egentlig sag, som vi kører.
 
Brug også FAR
Ud over fagforeningen er der en række andre muligheder, understreger Benny Rosenqvist. Det vigtigste er at gøre noget.
 
- Jeg vil opfordre til at bruge FAR – Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. De har psykologer og socialrådgivere, som er eksperter, og de er til for at hjælpe såvel medarbejderne som virksomheden. Du kan ringe til dem på telefon 21 79 11 11.
 
- Du kan kontakte din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant og nærmeste leder, hvis du har tillid til lederen. Det kan også være en fra menighedsrådet, som du har tillid til. Det er ledelsens opgave at sørge for et godt og sundt arbejdsmiljø.
 
- Hvis det handler om konkrete hændelser, kan det være godt for dig at have tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljørepræsentanten med, når du taler med din leder. Det har også betydning for bevisførelsen, hvis det bliver til en egentlig sag.
 
Krænkende adfærd er aldrig den enkeltes ansvar
Det er nødvendigt at understrege, at krænkende adfærd aldrig er den enkeltes ansvar. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen har en politik med retningslinjer, så ingen er i tvivl om, hvad der gælder på jobbet.
 
- Politikken skal definere arbejdspladsens normer og værdier og også hvilken adfærd, der ikke tolereres. Den skal også indeholde præcise anvisninger på, hvem der gør hvad, og hvordan man som medarbejder kan få hjælp. Der skal være klare retningslinjer for sanktioner, og så skal der være retningslinjer for, hvordan de ansatte skal forholde sig, hvis nærmeste leder er en del af problemet, siger Benny Rosenqvist.
 
Hvordan siger man fra?
Krænkelser på jobbet – især af seksuel karakter – er et følsomt område. Hvordan får man sagt ordentlig fra, for det begynder måske uskyldigt og accelerer så? Til det siger Benny Rosenqvist:
 
- Der kan være mange årsager til, at man har svært ved at sige fra over for krænkelser. Man kan være bange for at have misforstået situationen. Man er måske flov og skamfuld, og så kan man være nervøs for konsekvenserne, hvis man siger noget. Mister man for eksempel jobbet?
 
- Men oplever du en adfærd som krænkende, så er den krænkende. Længere er den ikke. Og du har ret til at sige fra klart og tydeligt: Jeg bryder mig ikke om det, du gør. Og du skal holde op med det lige nu. Og fortsætter den krænkende adfærd, selv om du har sagt fra, så skal du bede om hjælp.
 
- Du skal ikke tro, det er din egen skyld, for det er det ikke. Det er et problem på din arbejdsplads. Derfor skal du heller ikke skjule, at du er blevet krænket, hverken over for din familie, dine kolleger eller din leder, siger Benny Rosenqvist.
 
Vær en støtte for den krænkede
- Netop det med, at krænkelser på arbejdspladsen ikke er den enkeltes problem, er vigtig at holde sig for øje. Derfor bør du og dine kolleger støtte, hvis en kollega bliver mobbet eller chikaneret.

- Det kan I gøre ved at reagere omgående, for eksempel ved at sige til den krænkende, at nu går du over stregen, og det skal du holde op med. Hvis I er flere om at sige det, har I større gennemslagskraft. Dels ved at høre den krænkede part, om der er noget, I kan hjælpe med eller gøre. Dels ved at gå til AMR, TR eller lederen.

Her kan du få mere at vide
Læs mere om FAR her
 
Læs artiklen om kulturen på arbejdspladsen
 

Her er Benny Rosenqvist’ gode råd: 

  • Slå fast, at krænkelser er et problem for arbejdspladsen, ikke den enkeltes ansvar
  • Vær med til at sikre, at arbejdspladsen har en politik for dette. Har I ikke en politik, så tal med din TR eller AMR, FAR, fagforening eller din kontaktperson. Det er altid bedst at udforme politikken, inden problemet opstår
  • Oplever du selv krænkelser, eller ser du andre blive krænket, så gør noget ved det med det samme. Hvis du og dine kolleger kryber i flyverskjul og tier, så er I med til at fastholde en uacceptabel adfærd på arbejdspladsen
  • Brug FAR, som har den ekspertise, der skal til for at hjælpe. FAR kan også vejlede, når I skal udforme en politik
  • Brug FAKK, som altid vil være til rådighed for en fortrolig snak
Hvad er krænkende handlinger?

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre typer af krænkelser.

Seksuel chikane kan for eksempel være uønskede berøringer, uønskede verbale opfordringer til seksuelt samvær, sjofle vittigheder og kommentarer, uvedkommende spørgsmål om seksuelle emner, visning af pornografisk materiale.
  
Til top