Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Krav om coronapas fra 29. november 2021
- 27/11/21

Den 26. november 2021 træder nye regler om fremvisning af coronapas for ansatte i kraft.

Fra den 29. november gælder der nye regler om coronapas ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer samt på folkekirkens uddannelsesinstitutioner. Herudover er reglerne om gyldighed af covid-19-test ændret.

Krav om coronapas for ansatte i folkekirken
På baggrund af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter og som følge af den netop vedtagne lov, som giver arbejdsgiver mulighed for at kræve coronapas ved fysisk fremmøde på arbejdspladsen, så længe covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen med virkning fra den 26. november 2021 udstedt et cirkulære om forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. på det statslige overenskomst- og aftaleområde. Du kan finde cirkulæret her.

Det vil sige, at der fra den 26. november 2021 er indført et krav om, at folkekirkens arbejdsgivere, herunder menighedsrådene, skal pålægge de ansatte at kunne fremvise et gyldigt coronapas, ligesom arbejdsgiverne pålægges at kontrollere de ansattes coronapas i overensstemmelse med cirkulærets bestemmelser herom.

De nærmere bestemmelser om coronapas, kontrol heraf samt muligheden for at kræve test af de ansatte vil blive beskrevet i Kirkeministeriets FAQ på www.folkekirkenspersonale.dk, som løbende bliver opdateret.

Nærmere orientering om ovenstående udsendes til folkekirkens arbejdsgivere og ansatte hurtigst muligt.

Mulighed for krav om coronapas for ansatte i trossamfund uden for folkekirken
Ovennævnte lov giver også mulighed for, at alle private arbejdsgivere, herunder trossamfund uden for folkekirken, kan pålægge de ansatte at kunne fremvise et gyldigt coronapas, samt indføre kontrol heraf.

De nærmere bestemmelser om coronapas, kontrol heraf samt muligheden for at kræve test af de ansatte vil blive beskrevet i Kirkeministeriets FAQ på www.folkekirkenspersonale.dk, som løbende bliver opdateret.

Nærmere orientering herom udsendes til trossamfund uden for folkekirken.

Nye regler for krav om coronapas ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer i folkekirken og andre trossamfund
Fra den 29. november 2021 skærpes kravet om, at deltagere skal vise coronapas ved gudstjenester, fredagsbøn, religiøse handlinger og menighedsarrangementer i folkekirken og trossamfund uden for folkekirken. Kravet om coronapas gælder fremover, hvis der er adgang for flere end 100 deltagere indendørs og flere end 1.000 deltagere udendørs.

Der er desuden indført krav om

  • at der ved lokaler/lokaliteter, hvor der gælder krav om coronapas, skal opsætte informationsmateriale om kravet og om muligheden for bortvisning
  • coronapas på folkekirkens uddannelsesinstitutioner.

Endelig er gyldighedsperioden for covid-19 test ændret til 72 timer for PCR-tests og 48 timer for antigentests (kviktest).

De nærmere bestemmelser fremgår af bekendtgørelse om krav om coronapas på Kirkeministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, som kan se på www.retsinformation.dk

 
Til top