Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Din gruppelivsforsikring dækker, hvis du bliver kritisk syg
- 18/09/21

Din gruppelivsforsikring dækker, hvis du bliver kritisk syg.

Sygdom og død er ikke særlig rart at tænke på. Men nogle af os får en kritisk sygdom før pensionsalderen. Derfor er det ikke uvæsentligt, at du er godt dækket af din gruppelivsforsikring, som er en af fordelene ved at være i fagforening.
 
Hvis du får en kritisk sygdom, så kan du få udbetalt 100.000 kroner. For mange vil det være en kærkommen hjælp i en svær tid. Der er ingen krav til, hvordan du bruger pengene. Det kan for eksempel være til ekstra hjælp i hverdagen, forkælelse, frikøb af et familiemedlem eller ven, eller opfyldelse af et brændende ønske.
 
Forsikringssummen ved dødsfald er 450.000 kroner. Har du børn under 18 år, er der 30.000 kroner pr. barn ved din død.   
 
Gruppeliv som overenskomstansat
Er du overenskomstansat, har du gruppeliv i Sampension.  Du skal ringe til Sampension på telefon 7733 1877 og tale med en pensionsrådgiver i skadesafdelingen og bede om en ansøgning vedrørende kritisk sygdom.
Gruppeliv som tjenestemænd
Er du tjenestemand, har du en tilsvarende, men ikke nødvendigvis fuldstændig enslydende, ordning i Forenede Gruppeliv (FG). Du kan kontakte FG på 39 16 78 00.
 
Hvem er mine nærmeste pårørende?
Udbetalingen sker til dine nærmeste pårørende. Det betyder, at pengene udbetales til en af disse personer i den nævnte rækkefølge:
 • Din ægtefælle eller din registrerede partner
 • Din samlever (hvis I bor sammen og har barn, har haft barn eller venter barn sammen, eller hvis I har boet sammen i et ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet)
 • Dine livsarvinger (dvs. dine børn, børnebørn osv.)
 • Dine arvinger ifølge dit testamente
 • Dine arvinger ifølge arveloven
 
Hvis du er kommet med i forsikringen før 1. januar 2008, regnes din samlever dog ikke som "nærmeste pårørende" - medmindre dette er særligt aftalt for netop din gruppelivsaftale, eller du har ændret begunstigelsen efter 1. januar 2008.
 
Begunstigelseserklæring
Hvis du ønsker at indsætte en anden som nærmeste pårørende, så kan du lave en begunstigelseserklæring.
 
Det gør du hos forsikringsselskabet, altså enten Sampension eller FG.
 
Hvad er kritisk sygdom?
Det er forsikringsselskabet, som behandler og afgør din ansøgning om udbetaling af forsikringssum for kritisk sygdom.
 
Her er nogle eksempler på dækkede kritiske sygdomme (listen er ikke udtømmende)
 • Kræft
 • Blodprop i hjertet
 • Bypass-operation eller ballonudvidelse
 • Hjerteklapkirurgi
 • Hjerneblødning eller blodprop i hjernen
 • Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme)
 • Intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse 
 • Godartet svulst i hjernen 
 • Dissemineret sklerose 
 • Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) 
 • Visse typer af muskelsvind 
 • HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte 
 • AIDS 
 • Uigenkaldeligt nyresvigt 
 • Større organtransplantationer 
 • Parkinsons sygdom 
 • Blindhed 
 • Døvhed 
 • Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren) 
 • Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse 
 • Følger efter Borreliainfektion 
 • Større forbrændinger
 
Til top