Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Kender du din lokale FAKK-afdeling?
- 22/08/21

Kender du din lokale FAKK-afdeling?


Når du har brug for din fagforening, er det næsten altid din lokale FAKK-afdeling, der er første kontakt. Ofte kan afdelingen hjælpe dig eller hjælpe dig videre.
 
De fleste medlemmer henvender sig med faglige spørgsmål, forklarer Christian Olsen fra Sorø Kreds.
 
- Det er ofte spørgsmål om rådighedstid, rettigheder i forhold til fritid og ferie og arbejdstidsberegninger, altså den tid, du skal bruge for at kunne vedligeholde kirkegården.
 
- Mange af spørgsmålene kan jeg selv eller provstitillidsrepræsentanten svare på, men nogle gange – især ved arbejdsskader, sygemeldinger eller afskedigelser – sender jeg spørgsmålene videre til vores faglige sekretær, Benny Rosenqvist, så medlemmet kan få den helt rigtige hjælp.
 
- Nogle gange tager jeg ud til medlemmet, så vi sammen kan se på problemet. Det kan være nemmere, hvis det for eksempel handler om at få et overblik over ferie- og fridage, siger Christian Olsen og tilføjer.
 
- Vi, som er valgt til lokalafdelingernes bestyrelser, laver også medlemsarrangementer, såsom udflugter, grankursus eller julebanko.
 
Hvor finder jeg min lokale afdeling?
Som medlem af FAKK modtager du hver måned fagbladet Landsbygraveren. Bagerst under ”listen” er alle afdelingsformændene listet op med navn, adresse og kontaktinformation. Vær dog opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er afdelingsformanden, der sidder i hovedbestyrelsen, men det er det ofte.
 
I bladet under ”afdelings nyt” er der også listet op, hvem der er tillidsrepræsentant i det provsti, du er ansat ved.
 
Skulle du være i tvivl om, hvilket provsti, du er ansat i, kan du altid slå dit menighedsråd og/eller kirke op på sogn.dk, og læse det under ”fakta om sognet”.
 
Hvor finder jeg min lokalafdeling på hjemmesiden?
Du kan finde din lokalafdeling på danmarkskortet på FAKK’s hjemmeside. Herfra klikker du ind på lokalafdelingens hjemmeside.
 
En anden mulighed er ”Hovedbestyrelsen” Her kan du finde navn, adresse og kontaktoplysninger på alle hovedbestyrelsesmedlemmerne.
Du er altid velkommen til at tage kontakt til en af dem.
 
Du kan få hjælp til opmåling
Ernst Møller Lauridsen er formand for FAKK Thisted, og han har 28 års erfaring som graver. Sammen med 2 tillidsrepræsentanterne hjælper han medlemmerne.
 
-  Mine mange års erfaring kommer mig til gode, for eksempel i forbindelse med opmåling af kirkegården. Så tager jeg gerne ud til graveren, så vi sammen med konsulenten og menighedsrådet kan finde en fair løsning for begge parter.
 
- Jeg tager også med til sygesamtaler, så graveren ikke står helt alene, og jeg deltager i sager, der handler om besparelser og sammenlægninger, for eksempel hvis en graverstilling nedlægges og erstattes af en medhjælperstilling.
 
- Jeg vil gerne opfordre alle gravere til at registrere deres tid og gemme alt, hvad der kan fungere som dokumentation. Det er meget nemmere at hjælpe, hvis der er dokumentation for det, vi fremfører, siger Ernst Møller Lauridsen.   
 
Husk, at a-kassen er ikke fagforeningen
FAKK får en del henvendelser, som er a-kassespørgsmål. Men de spørgsmål skal du stille til den a-kasse, du er medlem af.
 
FAKK har et vist samarbejde med ”Min A-Kasse”. Og langt de fleste medlemmer er forsikret hos ”Min A-Kasse” Men du kan sagtens være medlem FAKK og vælge en anden a-kasse.
 
Min A-kasse har også kontorer rundt om i landet. Her er et link til Min A-kasse. 
Til top