Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Joy Mogensen: Ikke kirkefunktionærernes skyld, at julen blev aflyst
- 18/06/21

Joy Mogensen: Ikke kirkefunktionærernes skyld, at julen blev aflyst.

FAKK, Danmarks Kirketjenerforening og Serviceforbundet havde inviteret de øvrige fagforeninger for kirkefunktionærer til møde med kirkeminister Joy Mogensen. 40 repræsentanter var mødt op til en åbenhjertig debat.

På mødet sagde Joy Mogensen:
- Ingen del af samfundet er vigtigere end andre, men der er ingen tvivl om, at Folkekirken er vigtig. Kirken er et samlingspunkt, som kan samle mange mennesker og derfor være en smittekilde.

Hvem bestemmer egentligt i Folkekirken?
Kirkeministeren kom ind på, at Coronakrisen har vist, at der ikke er et overhoved i Folkekirken:
- Coronakrisen har tydeligt vist, at ingen bestemmer i Folkekirken. Eller man kan også sige, at mange bestemmer i Folkekirken, sagde Joy Mogensen. -Men helt sikkert er det, at jeg ikke er overhoved for Folkekirken.
 
Aflysning af julegudstjenesterne
- Julen er et godt eksempel på, at vi i Kirkeministeriet faktisk er en slags mellemledere, og ikke altid har svarene. Allerede i september begyndte vi i Folketinget, i Kirkeministeriet og i Folkekirken at tale om julegudstjenesterne. Vi kunne da godt havde tænkt os, at sundhedsmyndighederne havde meldt retningslinjer ud noget før. Det gjorde de så den 16. december. Men allerede den 20.-21. december kom der reviderede retningslinjer. Og så igen den 22.-23. december kom der nye tal om en ny farlig mutation, så restriktionerne blev strammet op. Som kirkeminister kan jeg ikke aflyse gudstjenester. Det kan kun Sundhedsministeren - eller præster og menighedsråd lokalt.
 
- Jeg forstår jeres frustration. Jeg er selv frustreret. Det tror jeg også, at sundhedsmyndighederne er. Men hvordan kan vi gøre det anderledes? Tallene lå ikke før.
 
Det var ikke kirkefunktionærernes skyld
- I forhold til julen er jeg pikeret over, at i Folkekirken hører jeg ofte, at det var kirkefunktionærernes skyld, at julen i Folkekirken blev aflyst. Måske er der noget i kommunikationen, vi kan forbedre, sagde Ingrid Bartholin Gramstrup fra Organistforeningen.
 
- Det var ikke kirkefunktionærernes skyld, at julen blev aflyst, svarede kirkeminister Joy Mogensen. - Sundhedsmyndighederne lukker ikke ned på baggrund af bekymring. Det gør de på baggrund af smittetal.
 
Folkekirken som arbejdsplads
- Hvordan kan Folkekirken som arbejdsplads forbedres, spurgte Bjarne Rødkjær fra FAKK.
 
- Landsforeningen af menighedsråd skal klæde deres medlemmer på til at tage opgaven til sig. Ellers kommer de ikke til at kunne rekruttere. Folk vil ikke finde sig i at være ansat på så vilkårlige vilkår, som der tidligere har været eksempler på, sagde kirkeministeren. 
 
- Folkekirken skal selv organisere sig. Når man 1 gang har lavet en central styring, så er det svært at afvige fra det igen. Dog bliver IT-systemer og arbejdsmiljø serviceret centralt fra Kirkeministeriet.
 
Ingrid Bartholin Gramstrup fra Organistforeningen fremhævede, at det havde været nyttigt, hvis kirkefunktionærerne også havde været repræsenteret på de sektorbaserede møder i forbindelse med Coronakrisen, så der var deltagere med praktisk hverdagserfaring fra kirken. Hun efterlyste en evaluering af organisation, ledelse, hierarkiet og kommunikationen i Folkekirken i forbindelse med Corona-situationen, så alle kan lære noget af forløbet.
 
Ministeren kaldte Folkekirken en Storm P-agtig organisation, og sagde: 
- Denne gang tænker jeg, at vi hurtigt fik kirkefunktionærerne med. Selvom der er tradition for, at det er biskopper, provster, præster og menighedsråd, vi har kontakten med. Det var vigtigt, fordi vi skal sikre, at vi får hele Folkekirken med.
 
Ministeren gav også et løfte:
- Jeg skal gøre, hvad jeg kan, for at huske, at I kirkefunktionærer også bliver taget med på råd i den daglige udvikling af jeres arbejdsplads Folkekirken, og ikke kun når der er krise.
 
Til spørgsmålet om en evaluering, svarede Joy Mogensen:
- En Corona-evaluering giver måske ikke så meget mening. Vi skal huske, at det her har handlet om epidemikontrol. Kirke og kultur er en del af mange samfundsaktiviteter, som vi alle skulle se på i forbindelse med epidemikontrol. Måske kunne en evaluering af Folkekirkens håndtering give et forkert billede, da det er Sundhedsministeriet, der har håndteret epidemikontrollen og Coronakrisen – ikke Kirkeministeriet.
 
Sammenhæng mellem Folkekirken og Staten
- Hvordan ser du sammenhængen mellem Folkekirken og Staten, lød et spørgsmål fra en deltager.
 
- Folkekirken er ikke en statskirke. Det er nok også bedst, fordi Folkekirken er en stor organisme, som fungerer bedst uden lovgivning og detailstyring. Netop det giver det store engagement, svarede Joy Mogensen.
 
- Men jeg kan ikke helt sige, hvordan den så er. Jeg lægger ikke op til, at ”kontingentet” ikke skal opkræves over skatten.
 
Den grønne omstilling og biodiversitet
Joy Mogensen kom i sit oplæg ind på den grønne omstilling og biodiversitet på kirkegårdene.
 
- Den grønne omstilling er vigtig, når vi taler vedligeholdelse af kirker og præsteboliger og biodiversiteten på kirkegårdene. Men vi har helt opgivet tanken om at lovgive for at få en grøn kirke. Det enkelte sogn skal selv kunne vælge, hvad de vil have fokus på, sagde kirkeministeren. 
 
- Det ville skabe en ny præcedens, hvis vi begyndte at lovgive om den grønne omstilling, da vi ikke har en tradition for at lovgive om Folkekirken. Vi er ret fortrøstningsfulde med arbejdet om Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd. Jeg er især meget glad for, at der bliver lagt op til, at der skal være gode muligheder for lokalt at koordinere og sparre om den grønne udvikling. En bred forankring er vigtig. Blandt andet via et kommende kompetencecenter og erfagrupper. For eksempel netværk for kirkegårdsledere.
 
Mere lovgivning er ikke nødvendig
Flere af deltagerne gav i debatten udtryk for, at de var enige i, at det ikke er nødvendigt med mere lovgivning for at få en grøn kirke.
 
Jens Zorn Thorsen fra Foreningen af Danske Kirkegårdsledere spurgte ministeren, om der er planer om at starte forfra med nogle nye kirkegårde for at styrke den grønne omstilling og biodiversitet:
 
Til det svarede Joy Mogensen:
- Snakken om etablering af nye begravelsespladser handler kun om andre trossamfund - ikke om den grønne omstilling. Jeg bliver ofte spurgt, om jeg er bekymret for, at flere bliver begravet uden for kirkegårde. 
Til top