Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Du kan få op til 25.000 kroner til kurser og efteruddannelse
- 20/05/21

Der er masser af mulighed for efteruddannelse.

Kunne du godt tænke dig et kursus i beskæring? Eller lære om noget helt andet i tilknytning til dit fag? Så er det bare om at søge, for hvis din arbejdsgiver siger ja, så er det næsten sikkert, at du kan få penge fra Den Statslige Kompetencefond.

- Jeg vil derfor opfordre vores medlemmer til at søge. Vi er i en pulje i OAO, hvor der generelt er penge nok til de medlemmer, der ønsker at søge støtte til videreuddannelse inden for den såkaldte positivliste. Det er en liste over de aktiviteter, som ifølge OAO er berettiget til støtte, siger næstformand i FAKK, John Lykkedal.
 
Hvem kan søge
Alle medlemmer af FAKK kan søge støtte fra Den Statslige Kompetencefond. Altså både overenskomstansatte og tjenestemænd.
 
Hvornår skal du søge
Der er ingen tidsfrister. Du kan indsende ansøgning om støtte op til 9 måneder, før uddannelsen eller kurset starter, og helt frem til dagen før.
 
Så meget kan du få i støtte
Du kan som udgangspunkt søge op til 25.000 kroner pr. kalenderår. De penge kan dække langt de fleste kurser, medmindre du skal tage en længerevarende uddannelse som for eksempel jordbrugsteknolog.
 
Det kan du søge støtte til
Du kan søge støtte til forskellige udgifter i forbindelse med din efteruddannelse:
 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetencegivende aktiviteter. Beløbet er ekskl. moms.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv.
 • Transport: Udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i fx kursus støttes efter statens regler for kilometergodtgørelse.
 • Ophold: Hvis din deltagelse i den ansøgte kompetencegivende aktivitet kræver overnatning, så kan der også ansøges om støtte til opholdet.
- Du kan også søge støtte til andre kurser fra en offentlig udbyder, selv om kurset ikke er inden for positivlisten. I det tilfælde kommer ansøgningen ind til mig til vurdering, siger John Lykkedal.
 
Sådan aftaler du uddannelsen med arbejdsgiver
Du skal aftale uddannelsen eller kurset med dit menighedsråd og daglige leder. Det skal du, fordi din arbejdsgiver skal være med til at finansiere uddannelsen ved at give dig fri til at videreuddanne dig.
 
Selve ansøgningen skal derfor også godkendes af din leder eller kontaktperson, før den kan behandles af fonden.
 
Skal min arbejdsgiver også betale noget?
Det er et krav, at din arbejdsplads også er med til at betale for den kompetenceudvikling, du søger støtte til. Det kan for eksempel være udgifter til dækning af arbejdstid og/eller den aktivitet, du søger støtte til.
 
Sådan søger du
Det er OAO’s fondspulje, du skal søge.
 
Her er siden med linket til ansøgningsskemaet
https://kompetenceudvikling.dk/fonden
 
Du kan ikke søge støtte til kurser, der er i gang
Du kan ikke søge støtte til kurser, som du allerede er startet på.
 
Læs om Hanne, som ofte har været på efteruddannelse og fået penge af Den Statslige Kompetenceudviklingsfond.
 
Positivlisten for OAO Øvrige
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Realkompetenceafklaring/IKV
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
Ved ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, der er opbygget af moduler, kan der søges om ét modul pr. ansøgning og inden for en beløbsgrænse på 25.000 kr. Der kan søges flere gange inden for et kalenderår, såfremt den årlige beløbsgrænse på 25.000 kr. ikke overstiges.
 • Akademiuddannelse (modul)
 • Diplomuddannelse (modul)
 • Masteruddannelse (modul)
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser
 
Til top