Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Det er nu, du skal søge om at få mere i løn
- 16/05/22

Det er nu, du skal søge om at få mere i løn.

Så nærmer tiden sig igen for de årlige lønforhandlinger.

Har du et ønske om lønforhøjelse og har du en begrundelse for, hvorfor du skal have lønforhøjelse, så skal du udfylde et lønforhandlingsskema, som er en forudsætning for, at vi kan forhandle løn for dig.

Hvis du vurderer, at du ikke i denne omgang vil indsende skemaet, er det en beslutning du selv skal træffe. Årsagen hertil kan være mange. Du kan være en af dem, der ved de seneste forhandlinger fik tildelt ekstra løn, du kan have fået forhandlet lønnen i forbindelse med nyansættelse og endelig kan du vurdere, at der ikke er nogen begrundelse for en lønforhandling. Uanset begrundelsen er lønforhandlingen en årlig tilbagevendende mulighed, som du kan gøre brug af.

Vi vil dog ikke anbefale, at du venter flere år med at bede om lønforhøjelse, hvis det betyder at du, når du søger, så ønsker en meget høj stigning, som skal dække for de år, hvor du ikke har søgt. Det har vi meget dårlige erfaringer med. Det er bedre at søge hvert- eller hvert andet år, når der er grundlag for det og så få lidt hver gang, hvis det kan berettiges.

Forhandlingsretten for lønforhandlinger ligger jf. organisationsaftalen hos FAKK, men det betyder ikke, at du ikke selv må afholde en lønforventningssamtale med dit menighedsråd. Under en sådan samtale kan I drøfte mulighederne for en forbedring af lønforholdene for dig på din arbejdsplads.

Uanset udfaldet af lønforventningssamtalen skal du efterfølgende indsende dit lønforhandlingsskema til FAKK. Husk at notere i skemaet, at du har haft en samtale med dit menighedsråd.

En aftale om lønforhøjelse er kun gyldig, når aftalen er underskrevet eller skriftligt bekræftet af menighedsrådet og FAKK.
 
Med hensyn til proceduren er det vigtig, at du er opmærksom på følgende datoer:
-      Senest den 1. august  2022 skal du maile dit skema, inkl. seneste lønseddel, til:  kontor@fakk.dk     
-      Inden 15. september skal sekretariatet fremsende forslag til menighedsrådet
-      Inden 15. november skal menighedsrådet have svaret sekretariatet


Efter den 15. november vil der så pr. mail være forhandling mellem sekretariatet og menighedsrådet og disse forhandlinger kan, alt efter hvor langt vi er fra hinanden, vare ved ind i foråret 2023. Vi vil i denne periode holde dig orienteret om hvor langt lønforhandlingerne er – denne orientering vil foregå pr. mail eller telefon.

Det er vigtigt at du udfylder skemaet så fyldestgørende som muligt, idet det er afgørende for om vi vurderer, hvorvidt der kan rejses et krav om mere i løn. Vi forbeholder os retten til at vurdere dit skema og dermed også vurdere, hvis der ikke er fyldestgørende argumenter der rækker til en lønforhandling. I tvivlstilfælde vil du blive kontaktet, så vi kan få en snak om det.

VIGTIG HUSKESEDDEL:
  • Husk at vedhæfte seneste lønseddel.
  • Husk at skemaet skal udfyldes og indsendes elektronisk
  • Husk at sende som Word dokument
  • Husk at sidste frist for indsendelse er 1. august 2022
 
– vi kan IKKE behandle for sent indkomne lønforhandlingsskemaer eller skemaer indsendt pr. post og ej heller skemaer indsendt i andet format end Word.

Læs mere og hent skema og vejledning her
  
Til top