Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Tjenestemand: Vil du have mere i løn? Så kan FAKK hjælpe dig med at forhandle
- 25/04/21

Tjenestemand: Vil du have mere i løn? 
”Jeg er mere værd, end den løn, jeg får”. Tænker du sådan, kan du måske gøre noget ved det. Hvis du ikke prøver, sker der i hvert fald ikke noget.
 
- Det er muligt at forhandle personlige tillæg og engangsvederlag, og det kan ske på et hvilket som helst tidspunkt på året. FAKK forhandler for dig, men det kræver, at du udfylder et oplysningsskema, så vi har et grundlag at forhandle ud fra. Noget af det, der kan udløse tillæg eller vederlag er den erfaring og viden, du har opnået i dit tidligere og nuværende arbejde. Det kan også være efteruddannelse, eller nye funktioner eller ansvarsområder. Jeg vil opfordre medlemmerne til at bruge denne mulighed for at få mere i løn, siger formand for FAKK Bjarne Rødkjær.
 
Sådan skal du gøre
  1. Du udfylder oplysningsskemaet. Det finder du her  Oplysningsskema lokallønsforhandling - Fakk
  2. Du sender det udfyldte oplysningsskema det til kontor@fakk.dk sammen med din seneste lønseddel.
  3. FAKK kontakter dig herefter, og med udgangspunkt i det skema, du har udfyldt, taler vi om, hvad argumenterne for dit tillæg eller vederlag skal være.
  4. På baggrund af oplysningsskemaet og jeres samtale udfærdiges et forhandlingsoplæg, som sendes til dit menighedsråd.
  5. Menighedsrådet skal vende retur inden for en måned med accept, afvisning eller modforslag.
  6. Du og din forhandler drøfter menighedsrådets tilbagemelding.
  7. Hvis du accepterer den aftale, som foreligger, bliver der lavet en lønaftale. Den skal FAKK og menighedsrådet skrive under. Når det er sket, gælder aftalen.  
 
Det er sådan for tjenestemænd, at de ikke kan anke en afvisning eller et modforslag videre i stiftet eller til ministeriet. Det er derfor nødvendigt at indgå et kompromis, hvis der skal laves en aftale.
 
Her kan du se cirkulæret om forhandling af lokalløn
https://fakk.dk/det-vigtigste/tjenestemaend/forhandling-af-lokalloen 
Til top