Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Opdaterede corona-retningslinjer for folkekirken 14/4-2021
- 14/04/21

Opdatering af retningslinjer og FAQ pr. 14. april 2021

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona-/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund er blevet opdateret den 14. april 2021, denne gang med nyt om afvikling af gudstjenester, religiøse handlinger og menighedsaktiviteter på plejehjem.

Tiltagene betyder blandt andet:
  • Folkekirken og andre trossamfund er fremover kun undtaget fra forsamlingsforbuddet i lokaler, som de råder over, når det gælder de centrale dele af gudsdyrkelsen, dvs. gudstjenester og religiøse handlinger.
  • Gudstjenester og religiøse handlinger bliver samtidig underlagt skærpet deltagerbegrænsning, så der højst må deltage 1 person per 7,5 kvm gulvareal i kirken eller lokalet. Det svarer i praksis til omtrent fire gange færre deltagere, end de nuværende restriktive arealkrav giver mulighed for.
  • Varigheden af indendørs gudstjenester og religiøse handlinger bør begrænses til højst 30 minutter, og der bør sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagere, som ikke er fra samme husstand.
  • Ved indendørs gudstjenester og aktiviteter bør det overvejes om sang helt kan undlades. Udendørs vurderes det, at man kan synge uden forhøjet risiko for smittespredning, hvis alle personer står med ansigtet i samme retning og det sikres, at der er 2 meters afstand mellem alle personer.
  • Alle andre øvrige indendørs aktiviteter skal overholde det indendørs forsamlingsforbud på maksimalt 5 personer. Det betyder, at de fleste øvrige aktiviteter vil skulle aflyses, men at man fx kan holde kirkerummet åbent for personlig bøn og refleksion for højst fem personer ad gangen.
  • Til udendørs gudstjenester, messe, fredagsbøn, vielser, barnedåb, begravelse/bisættelser eller lignende religiøse handler gælder et særligt forsamlingsforbud på højst 50 personer til stede samtidig. Det samme gælder for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter, som f.eks. højskoleaftener, sorggrupper og lignende arrangeret af menighedsråd eller trossamfund, under forudsætning af at trossamfundet er organiseret som en forening.
  • Alle andre udendørs aktiviteter skal overholde det udendørs forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer. 
Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund (14. april 2021)

Indstillinger fra Epidemikommissionen

Flytning af bryllup, konfirmation mv.
  
Til top