Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Ny overenskomst på vej: Se, hvad det betyder for dig
- 18/02/21

Ny overenskomst på vej: Se, hvad det betyder for dig.

Formand for FAKK, Bjarne Rødkjær, giver dig her en status på forhandlingerne for overenskomsten.
 
Ret til seniorbonus
Der er ud over lønstigningen på 4,42 procent afsat 0,2 procent til ”øvrige formål”. Det er jo ikke alverden, men vi prøver at få så meget ud af pengene som muligt.
 
Der er aftalt RET til seniorbonus fra det år, man fylder 62. Bonus er på 0,8 procent af den sædvanlige løn. Hvis du er fyldt 62 år, så kan du enten bruge din bonus til at holde 2 fridage eller få pengene sat ind som pension en gang om året. Du vælger for et år ad gangen. Så du kan godt det ene år få 2 fridage og det næste år vælge pension i stedet.
 
Forliget indeholder en aftale om yderligere fokus på medarbejdersamtaler for seniorer.
 
Det er også vigtigt at nævne, at den hidtidige mulighed fra 2011 for at aftale seniorvilkår stadig gælder.
 
Fra ufaglært til faglært
Den overordnede rammeaftale indeholder også en forbedring af kompetenceudvikling. Vi har aftalt at arbejde med et nyt projekt: ”Fra ufaglært til faglært”.
 
Vi har tidligere haft succes med, at en del ufaglærte på kirkegårdene netop er blevet gravere gennem kompetenceudvikling, og jeg tror, at det er en god måde at få flere til vores fag.
 
Bedre forhold til tillidsrepræsentanter
Vi har længe ønsket bedre forhold for vores tillidsrepræsentanter (provstitillidsrepræsentanter). Det er nu fastslået, at tillidsrepræsentanten har ret til at bruge op til 3 uger (111 timer) årligt på at varetage tillidshvervet. Desuden skal arbejdsgiveren stille lokale til rådighed.
 
Tillidsrepræsentanter, der ikke allerede har gennemført TR-uddannelse, får ret til 5 kursusdage. Samtidig opfordrer Kirkeministeriet provstierne til at dække menighedsrådets merudgifter til de lokalt indgåede aftaler.
 
Det er et lille skridt i retningen af at få ”rimelige arbejdsvilkår” for de kolleger, der påtager sig opgaven.
 
Vi forhandler videre
FAKK forhandler med Kirkeministeriet om den endelige ordlyd på vores organisationsaftale samt vores protokollat for gravere. 
 
Men som du sikkert ved, er der ikke videreført midler fra ”CFU-bordet” til vores forhandlinger. Så det bliver desværre ikke de store ting, vi kan ”rykke rundt på” i disse forhandlinger.
 
Læs også om den nye overenskomst på statens område her. 
Til top