Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
OK21: Ny overenskomstaftale på statens område
- 08/02/21

OK21: Ny overenskomstaftale på statens område
Lørdag den 6. februar 2021 blev der indgået en overenskomstaftale for de 195.000 statsligt ansatte. Aftalen gælder fra 1. april i år og 3 år frem.

Mere i løn
Med overenskomsten er der aftalt en generel lønforbedring på 4,42 procent over de næste 3 år.
Derudover forventes lønnen at blive reguleret yderligere med 0.63 procent hen over overenskomstperioden, som følge af reguleringsordningen, hvor lønstigning i den private sektor har en afsmittende effekt på de statslige lønninger.

Lønnen stiger:
1. april 2021 med 0,80 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
1. oktober 2021 med 0,30 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
1. april 2022 med 1,19 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
1. oktober 2022 med 0,30 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
1. april 2023 med 1,48 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021
1. oktober 2023 med 0,35 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021

Bedre vilkår for seniorer
I aftalen er der afsat midler til en styrket seniorindsats, herunder forbedring af pensionsvilkår.
En ny seniorbonus kommer til at give ansatte over 62 år en årlig bonus svarende til 0,8 procent af deres normale årsløn.

Den nye seniorbonus kan udbetales som almindelig løn, konverteres til ekstra pensionsbidrag eller gives som 2 årlige fridage.

Bedre vilkår for tillidsvalgte i Folkekirken
Den er også aftalt, at der skal ske en forbedring af vilkårene for tillidsrepræsentanterne inden for Folkekirkens område.

Tillidsrepræsentanterne får ret til:
  • at få et lokale med it-udstyr stillet til rådighed
  • at gennemføre TR-uddannelse
  • ret til fravær i op til 111 timer uden lønafkortning til brug for TR-arbejde
Bedre samarbejde i Folkekirken
For kirkeligt ansatte indeholder årets overenskomst en række nye aftaler.

I løbet af de næste 3 år skal det undersøges, om folkekirkens institutioner fra næste overenskomstperiode kan omfattes af den generelle samarbejdsaftale for staten.

I dag fremgår det af samarbejdsaftalen, at der for institutioner med mindst 25 beskæftigede, skal oprettes samarbejdsudvalg. Der vil efter alt at dømme skulle ske en tilretning af aftalen, hvis denne skal omfatte kirkens organisering og forhold.

Med samarbejdsaftalen oprettes der et lokalt samarbejdsudvalg, der danner rammen for et konstruktivt, tillidsfuldt og dialogbaseret samarbejde mellem arbejdsgiver og de ansatte. De lokale samarbejdsudvalg skal beskæftige sig med alle de emner, der er relevante for den enkelte arbejdsplads og dens fremtid. Samarbejdsaftalen sikrer en langt højere grad af inddragelse og medbestemmelse.
Du kan læse mere om aftale om samarbejdet og samarbejdsudvalg i staten her

Parterne har også aftalt, at den kommende overenskomstperiode skal anvendes til at:
  • udbygge partnerskabet for udvikling af attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser
  • udbygge det lokale samarbejde på de enkelte arbejdspladser
  • arbejde fokuseres med kompetenceudvikling og fastholdelse
  • undersøge, om der i stigende grad anvendes vikarer, tidsbegrænset ansatte mv. i opgaveløsning i staten.
FAKK skal nu forhandle aftaler med kirkeministeriet.
Med aftalen er der nu etableret en overordnet ramme for forhandlinger af de enkelte overenskomster, der omfatter statslige ansatte.

Forhandlingerne for Gravere og Kirkegårdsledere går nu i gang i Kirkeministeriet. Fakk skal forhandle inden for de næste fire uger, hvor der skal forhandles organisationsaftaler og protokollater.

Herefter vil det endelige resultat komme ud til urafstemning hos alle medlemmer af Fakk. 
Til top