Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
3 gode råd selvtilrettelagt arbejde
- 05/11/20

3 gode råd selvtilrettelagt arbejde

Arbejde på en årsnorm kræver god planlægning, årshjul og klare aftaler med menighedsrådet.

 ”Som graver er du altid ansat på en årsnorm. Det betyder, at du selv tilrettelægger dit arbejde. Du skal også forudse, hvad der skal laves på kirkegården i årets løb,” forklarer faglig sekretær hos FAKK Benny Rosenqvist. ”Vejrlig kan ikke forudsiges, derfor skal planen være fleksibel.”
 
Som graver har du ansvaret for at tilrettelægge arbejdet, så det bliver gjort. Det er dit ansvar at tilrettelægge, så det passer med timerne i løbet af året. Du skal sikre, at timerne passer på en årsnorm fx når ukrudtet vokser og græsset skal slås i sæsonen, men mindre på andre årstider.
 
Lav et årshjul
Årshjulet skal bruges til at planlægge arbejdet på kirkegården, så det tilrettelægges, så det passer til årstid, vejr og vind.
 
Årshjulet skal derfor indeholde de konkrete opgaver i hver sæson, og hvornår det er mest praktisk for kirkegården. Der skal være rum til forventet vejrlig, hvor man fx kan lave administrativt arbejde, når det regner og lignende.
 
En god plan indeholder opgaver dag for dag, uge for uge og måned for måned. I planen skal der både være afsat tid til det grønne arbejde og til det administrative arbejde.
 
Lav en 4-ugers plan
4-ugers planen beskriver opgaverne i den kommende tid. Den skal være meget detaljeret, men med rum for vejrlig og administrativt arbejde. Hold løbende øje med dine timer i løbet af året.  
 
”For nogle kan det være en udfordring, hvis arbejdet ikke bliver planlagt godt nok. Så kan man risikere at komme til at arbejder for meget. Derfor er det så vigtigt med årshjul og 4-ugers planer,” siger faglig sekretær hos FAKK Benny Rosenqvist. ”Menighedsrådet kan også have en holdning til, at du skal arbejde mere om vinteren, fordi de ikke er opmærksomme på, at du har arbejdet ekstra om sommeren. Det skal de være afklarede omkring. Derfor bør de kende din plan.”
 
Mange fordele ved selvtilrettelagt arbejde
”Det er for de fleste en stor tilfredsstillelse selv at kunne tilrettelægger og prioritere sit arbejde, når man som graver kan trække på sit overblik og sin viden om det grønne område”, fortæller Benny Rosenqvist Fra FAKK.
 
3 gode råd om selvtilrettelagt arbejde for gravere
  1. Lav et årshjul som beskriver alle perioder og årstider med de forskellige opgaver, fx hækkeklipning, græs, grandækning o.l. Beskriv opgaverne i detaljer og estimer timerne.
  2. Lav også en 4-ugersplan for den kommende tid, hvor der er taget højde for opgaver og muligt vejrlig.
  3. Del dit årshjul og din plan med menighedsrådet. Det er vigtigt, at de ved, at du arbejder på en årsnorm, og det derfor er naturligt, at der er måneder med færre timer og andre med flere.
 
Du kan hente inspiration til dine planer i ’Praktisk Håndbog i Kirkegårdsdrift'
https://www.altomkirkegaarde.dk/fileadmin/Filer_KM/21372-10_v1_Skov_og_Landskab_-_Praktisk-haandbog-webvers_2_.pdf
 
Her kan du hente skabeloner til arbejdsplansskemaer
https://www.altomkirkegaarde.dk/for-medarbejdere/arbejdsplanlaegning/generelle-opgaver/
  
Til top