Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Reviderede retningslinjer for genåbning af folkekirken.
- 15/10/20

Reviderede retningslinjer 9. oktober 2020.

Hermed fremsendes link til de nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19 i folkekirken og andre trossamfund. De nye retningslinjer kan findes på dette link: https://www.km.dk/covid-19-information/
 
Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som særligt har ønsket at: 
  • Det tidligere perspektiv i retningslinjernes indledende tekst (om en kontrolleret genåbning) ændres til et mere aktuelt perspektiv (om langtidsholdbare løsninger mhp. at fastholde den igangværende samfundsaktivitet i videst muligt omfang og samtidig sikre optimal smitteforebyggelse).
  • Sætte øget fokus på, at der så vidt muligt skal sikres god og hyppig udluftning i de anvendte lokaler, og at recirkulation af luft i ventilationssystemer så vidt muligt skal undgås.
  • Alle kirker og trossamfund skal have et beredskab for håndtering af ansatte, frivillige og besøgende med symptomer på eller smitte med corona/COVID-19.
 
Retningslinjerne er generelt ændret, så de imødekommer Sundhedsstyrelsens ønsker. Særligt med henvisning til første bullit er retningslinjerne blandt andet omdøbt til "Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund." Med henvisning til bullit tre er der tilføjet et afsnit om "Tiltag ved lokale smitteudbrud mv." som blandt andet indeholder konkrete eksempler til et sådan beredskab.
 
Desuden er retningslinjerne ændret så de er i overensstemmelse med det nuværende forsamlingsforbud på 50 personer.
 
I forbindelsen med opdateringen af retningslinjerne er FAQ’en på www.folkekirkenspersonale.dk også blevet opdateret. FAQ’en kan findes på dette link: https://www.folkekirkenspersonale.dk/tiltag-vedr-coronaviruscovid-19/spoergsmaal-og-svar/.
 
 
Med venlig hilsen
Christa Hector Knudsen
Chefkonsulent
 
Til top