Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Vigtig information om indberetning af ferie
- 19/07/20

Vigtig information om indberetning af ferie.

Følgende er sendt ud til lønadministratorer ved menighedsråd, kirkegårde og provstierne.
Det er jo en arbejdsgiveropgave at indberetninger til lønsystemet foretages korrekt. Men vi må jo gerne hjælpe vore menighedsråd og lønansvarlige med vigtige registreringer. Så derfor bringer vi denne udgave af FLØS-NYT omkring indberetning af ferie.


FLØS-NYT juli 2020 –  vigtig information om indberetning af ferie.

Dette FLØS-Nyt er muligvis det vigtigste gennem de sidste 20 år, idet konsekvenserne ved ikke at følge nedenstående kan blive uoverskuelige. Det er derfor af yderste vigtighed, at du læser hele nyhedsbrevet igennem.
Den 1. september 2020 træder den nye ferielov og tilhørende ferieaftale i kraft. De nye ferieregler indfører et samtidighedsprincip, hvor ferie optjenes og afholdes løbende inden for samme ferieår.
Desuden ændres der på, hvordan feriedifferencen beregnes. Hidtil har feriedifferencen alene været beregnet i forhold til bekræftelsesgraden, men nu indgår lønniveauet også i beregningen.

For at sikre, at alle får korrekt løn ved afholdelse af ferie, så er det af allerstørste nødvendighed at:
Alle afholdte og planlagte feriedage for perioden 1. maj til og med 30. september 2020, der vedrører optjeningsåret 2019 SKAL være indberettet og dette skal gøres senest den 31. august 2020.

Pr. 1. september 2020 vil restferie fra 2019 og evt. tidligere år automatisk blive overført til det nye ferieår, der går fra 1. september 2020 til 31. august året efter.
Det betyder, at fra 1. september 2020 er ALLE dage automatisk overført, og der er således ingen restferiedage tilbage fra perioden før 1. september 2020.

Hvis der efter 1. september alligevel indberettes feriedage, der er afholdt i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020 vil det medføre et løntræk for den ansatte.

Bemærk, hvis du som lønadministrator ikke har kendskab til, hvornår de ansatte afholder eller planlægger at afholde ferie, anbefales det, at du retter henvendelse til kontaktpersonen allerede nu.

Konsekvenserne, hvis ferie ikke indberettes inden 1. september 2020:
  • Forkert beregning af feriedifferencen
  • Forkert beregning af de feriepenge som indefryses
  • Forkerte oplysninger i eIndkomst
  • Løntræk, hvis ferien indberettes på det forkerte tidspunkt
  • Større arbejdsopgave for dig som lønadministrator, med at korrigere det beregnede feriepengegrundlag samt annullere de overførte feriedage
Med venlig hilsen
Stifternes løncenter for menighedsråd
 
Til top