Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Reviderede retningslinjer for genåbning af kirkerne
- 10/06/20

Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken

Revideret den 9. juni 2020 og den 8. juli 2020.

Til alle menighedsråd, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og www.folkekirken.dk

Folkekirken og andre trossamfund får nu mulighed for at gennemføre udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter mv. for op til 500 deltagere, hvis deltagerne i det væsentlige sidder ned.

Hent retningslinjerne her.

Retningslinjerne er opdateret den 8. juli 2020 som følge af ændrede regler om forsamlingers størrelse. Desuden er der lavet en let tilrettet formulering i ​FAQ'en på www.folkekirkenspersonale.dk

Det giver for eksempel mulighed for at afholde gudstjenester og lignende i præstegårdshaver eller på andre arealer, som kirken råder over. Der bliver også mulighed for at være flere tilstede ved indendørs aktiviteter i kirker og andre lokaler, som kirken råder over, hvis deltagerne i det væsentlige knæler eller sidder ned. Udendørs maksimalt 500 deltagere. Indendørs 1 deltager pr. 2 kvm. gulvareal.

Retningslinjerne er afstemt med den nye bekendtgørelse fra sundheds- og ældreministeren om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/795 senere ændret med følgende: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1126

De reviderede retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund er desuden offentliggjort på Kirkeministeriets hjemmeside.

Det skal understreges, at retningslinjerne er dynamiske og løbende tilpasses situationen.

Kirkeministeriet reviderer desuden FAQ’en på www.folkekirkenspersonale.dk.

 
Til top