Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Retningslinjer for genåbning af folkekirken
- 18/05/20

Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken.

Folkekirken og andre trossamfund kan fra 18. maj 2020 igen åbne kirker, synagoger, moskeer og lignende samt sognegårde, menighedshuse og andre lokaler for offentligheden.
Samtidig gælder forsamlingsforbuddet ikke for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over.
Ved begravelser og bisættelser gælder forsamlingsforbuddet heller ikke udendørs.
 
Det giver mulighed for:
 Bøn, andagt (afkortet gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v.), skrifte og personlig refleksion.
 Gudstjenester, messer, fredagsbøn m.v.
 Dåb, konfirmation/firmelse/bar og bat mitzvah, vielse, begravelse, bisættelse og lignende religiøse handlinger.
 Øvrige menighedsaktiviteter i kirker, synagoger, moskeer, sognegårde, menighedshuse og andre lokaler.
 
Udendørs aktiviteter skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet, bortset fra begravelser og bisættelser.
Indendørs aktiviteter skal overholde de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.
 
Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning kan findes her.
 
Danske myndigheder har på www.coronasmitte.dk samlet information om coronasmitte/COVID-19.

Læs hele dokumentet om retningslinjerne for genåbningen  af folkekirken her.
 
Til top