Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Når et menneske dør: Afsked under coronaepidemien
- 08/04/20

Når et menneske dør: Afsked under coronaepidemien 

Information til pårørende fra begravelsesmyndigheden
 
Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd under coronaepidemien, også ved dødsfald

Når vi mister dem, som vi holder af, har vi særligt brug for at være tætte sammen med vores nærmeste og opleve båndet til andre mennesker.  
 
Coronaepidemien, kræver imidlertid, at vi holder afstand til hinanden, og at vi ikke forsamles i en større gruppe.  
 
Det stiller de efterladte i en yderst vanskelig situation, men det er helt nødvendigt at myndighedernes anvisninger for adfærd følges af alle pårørende. Ellers kan vi komme til at danne ny smittekæder.  
 
Husk altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger: 
  • Hold god håndhygiejne, host og nys i engangslommetørklæde eller albuebøjningen.
  • Begræns fysisk kontakt, undgå håndtryk, knus og kram og hold 1-2 meters afstand til andre personer i det offentlige rum.
  • Vær særligt opmærksom på smittefare i forhold til ældre og kronisk syge, hold altid afstand.
  • Personer med symptomer på covid-19 bør isolere sig.

Se mere på sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sst.dk

Begrænset deltagerantal ved begravelser og bisættelser 

Begravelser og bisættelser kan gennemføres i folkekirkens bygninger uanset at disse er lukkede. Ved begravelser og bisættelser gælder deltagergrænsen på 10 personer ikke.  Der er altså i lovgivningen taget hensyn til de efterladtes særlige behov for at samles og tage afsked med den døde.
 
Det betyder dog ikke, at alle pårørende nødvendigvis kan deltage i begravelser og bisættelser.
Deltagerantallet er forsat begrænset. Der må maximalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvadratmeter gulvareal i kirkens skib eller det lokale i kapellet hvor begravelsen eller bisættelsen afholdes. Husk at det fastsatte tilladte antal inkluderer professionelt medvirkende (præst, bedemand, kirketjener mv.)
 
Deltagerantallet fastsættes ud fra en realistisk og konkret vurdering af, om der i praksis kan holdes den nødvendige afstand mellem deltagerne set i forhold til lokalets indretning og brug. Det tilladte deltagerantal kan derfor være mindre end lokalets  kvadratmeterantal alene tilsiger. I folkekirkens kirker og kapeller er det menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at fastsætte det maximale deltagerantal.
 
En dødsannonce indrykket i lokale eller landsdækkende dagblade bruges ofte til at invitere bredt til afskedshøjtideligheden. Under Covid-19 pandemien er det en god ide i dødsannoncen at gøre opmærksom på, at de, der kan inviteres, vil få personligt besked af de pårørende. Bekendtgør også gerne, om der eventuelt holdes en fælles mindehøjtidelighed senere.
 
Lovgivningen kan findes på www.retsinformation.dk
BEK nr. 370 af 04/04.2020 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213959

Andre former for begravelser og bisættelser 

Alle efterladte kan være med til at tage afsked, hvis afskedshøjtideligheden udskydes til det igen er muligt at samles.
 
Reglen om at alle døde skal jordfæstes eller kremeres indenfor 8 dage, er dog en hindring for at udskyde afskedshøjtideligheden, medmindre højtideligheden afholdes efter, at den døde er blevet jordfæstet eller kremeret. I så fald vil kisten med afdøde altså være fraværende under højtideligheden.
 
Når en præst fra folkekirken skal medvirke ved en begravelse eller en bisættelse, skal jordpåkastelsesritualet altid finde sted og ske på kisten. Der kan kun undtagelsesvist gives tilladelse til at jordpåkastelsen foregår på urnen. Situationen under coronaepidemien betragtes som et sådant særligt undtagelsestilfælde.
 
Ved kremering og efterfølgende jordpåkastelse på urnen vil den kirkelige handling altså kunne udskydes, sådan at alle efterladte får mulighed for at tage del i bisættelsen med jordfæstelsesritualet. I den nuværende situation finder biskopperne, at denne begravelsesform midlertidigt åbner mulighed for en god afsked for alle.

Indtil den udskudte afskedshøjtidelighed afholdes, opbevares urnen på krematoriet eller på kirkegården, hvor den skal nedsættes. En udskudt bisættelse med jordpåkastelsen på urnen kan enten foregå i kirken eller kapellet og forløbe som en almindelig bisættelse, eller den kan foregå på kirkegården i forbindelse med urnenedsættelsen.
 
Læs mere om begravelsesformer under coronaepidemien på https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/saadan-kan-begravelser-foregaa-under-coronaepidemien
 
Tag hensyn, også til professionelt medvirkende 
 
Vi skal tage afsked med de døde på en måde, hvor vi passer godt på hinanden.  
 
Ældre mennesker, og personer med underliggende sygdomme er særligt sårbare overfor smitte under coronaepidimien.  Også de professionelle, som du og de øvrige efterladte møder i forbindelse med dødsfaldet, er særligt udsatte.
 
Præster, bedemænd, kirketjenere, organister, kirkegårdsansatte, blomsterhandlere med flere er i kraft af deres arbejde nødt til at være i kontakt med mange mennesker, som de potentielt kan blive smittet af.  Samtidig er der også fare for, at de uforvarende kan bringe smitten med sig videre til rigtig mange andre mennesker.  
 
Hold også altid den rette afstand til de professionelt medvirkende ved dødsfald og følg deres anvisninger for din adfærd. 
Til top