Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Forlængelse af tiltag vedr. corona/Covid-19 på folkekirkens område
- 07/04/20

Til de faglige organisationer

 På et pressemøde den 6. april 2020 meddelte statsministeren bl.a. følgende om de tiltag, der er taget i forbindelse med corona/covid-19:
 
Alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, blev den 13. marts 2020 sendt hjem. Hjemsendelsen forlænges, så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020. Offentligt ansatte, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, kan arbejde som normalt. De hjemsendte medarbejdere skal fortsat så vidt muligt arbejde hjemmefra. 
 
Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet forlænges, så det indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.   
 
For så vidt angår større arrangementer, begivenheder mv. vil regeringen udstrække forbuddet til at gælde til den 31. august 2020.
 
Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, folkekirkens kirkebygninger og aktiviteter i sognegårde mv., lokaler tilhørende trossamfund, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter er siden den 13. marts 2020 blevet lukket. Lukningen forlænges, så den indtil videre løber til og med den 10. maj 2020.
 
På baggrund af ovenstående udmelding forlænges de indførte tiltag på folkekirkens område tilsvarende. Kirkeministeriets FAQ opdateres fortsat løbende.
 
 
Med venlig hilsen
Christa Hector Knudsen
Chefkonsulent
 
Til top