Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Aftale om afholdelse af ferie m.m. i forbindelse med Covid-19
- 01/04/20

Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19.

Da der på det offentlige område er indgået aftaler om afvikling af frihed ifm. hjemsendelse, er der foretaget en ændring  i svaret til et spørgsmål i coronavejledningen angående ferie uden varsel. Spørgsmål og svar følger herunder:
 
Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie uden varsel?  
 
Normalt skal hovedferie varsles med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel. Hvis særlige omstændigheder hindrer, at arbejdsgiveren anvender det fulde varsel, kan ferien varsles med et kortere varsel, og allerede aftalt ferie kan fremrykkes eller udskydes.
 
Coronasituationen har medført en helt ekstraordinær og uforudsigelig situation for både virksomheder og ansatte, der kan begrunde ganske korte varsler og ændring af allerede aftalt ferie.
 
Der vil dog altid være tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.
 
Du anbefales derfor at tage kontakt til din fagforening, hvis du er i tvivl, om din arbejdsgiver må tilsidesætte de normale varslingsregler.
 
Det er kun din restferie (eller ikke-afholdt hovedferie) for indeværende ferieår, som arbejdsgiver kan pålægge dig at holde inden 1. maj. Ferie, som du har optjent i 2019, kan først varsles til afholdelse efter 1. maj.
 
Hvis arbejdsgiver ændrer tidligere fastsat ferie, skal du have erstattet eventuelt økonomisk tab som følge af ændringen.
 
På det offentlige område sendes medarbejderne, som ikke varetager kritiske/samfundsmæssigt nødvendige funktioner, hjem med løn med henblik på at arbejde hjemme.
 
Der gælder normalt de samme varslingsregler vedrørende ferie for offentligt ansatte som for øvrige. Parterne på det offentlige arbejdsmarked har dog den 27. marts 2020 indgået aftaler om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. Covid-19 situationen. Aftalerne betyder, at ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra den 28. marts – 13. april 2020, skal afvikle frihed i en periode op til 5 arbejdsdage. Der kan anvendes feriedage og særlige fridage/6.ferieugedage fra indeværende ferieår samt afspadsering og/eller flextid. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen. Parterne opfordrer til, at man lokalt overvejer, om de op til 5 dage med fordel kan placeres med 3 dage i perioden 6.-8. april 2020 og 2 dage sammenhængende i uge 16.
 
Se aftalen for staten her: https://www.medst.dk/media/4516/covid-19.pdf
 
Til top