Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Spørgsmål og svar fra Min A-kasse
- 16/03/20

Dagpenge, ledighed og COVID-19

På grund af COVID-19 er de almindelig spilleregler på arbejdsmarkedet blevet sat ud af kraft. Det giver en del spørgsmål i forhold til sygdom, karantæne og dagpengeret ved hjemsendelse.

Myndighederne har midlertidigt suspenderet beskæftigelsesindsatsen. Det har man blandt andet gjort for at hindre smitterisiko ved fremmøde i a-kasserne eller på jobcentrene.

Det betyder, at reglerne om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet er blevet stærkt reducerede, og det giver anledning til rigtigt mange spørgsmål. Vi forsøger derfor at samle op på de oftest stillede spørgsmål.

Vær dog opmærksom på, at situationen løbende kan ændre sig, og suspenderingen kun er midlertidig.

Vi vil derfor opfordre dig om løbende at holde dig opdateret på: https://min-a-kasse.dk/covid-19-og-din-dagpengeret 
Til top