Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Vigtig information til bedemænd, kirkegårde og krematorier
- 13/03/20
Information til bedemænd, kirkegårde, krematorier og skifteretter i forbindelse med COVID19-begrænsningerne.

For at begrænse smitterisikoen i forbindelse med Coronavirus/Covid-19 er det blevet besluttet, at kirkelige handlinger som begravelser/bisættelser er omfattet af forbud mod forsamling af flere end 100 mennesker indendørs.

Det har betydet, at nogle pårørende ønsker at udskyde begravelseshandlingen, indtil denne særlige situation ophæves. Det kan både forekomme, at afdøde skal kremeres og højtideligheden skal afholdes over urnen, eller at kremeringen, med embedslægens tilladelse, udskydes til efter en begravelseshandling på et tidspunkt kan afholdes. Men en begravelsesmyndighed kan ikke træffe en begravelsesafgørelse, hvis der i anmodningen ikke oplyses en dato og klokkeslæt for en eventuel højtidlighed for afdøde.

Derfor er følgende procedure sat i værk:
 En anmodning om begravelse og ligbrænding skal fortsat indeholde en dato og et klokkeslæt for en eventuel højtidlighed for afdøde. Kendes datoen af ovennævnte årsag ikke, må anmelder/bedemand anføre en fiktiv dato – en måned frem i tiden fra dags dato. Det gælder uanset, om anmodningen indsendes via borger.dk eller via et bedemandssystem.

 Anmelder(bedemand) skal i feltet "Supplerende oplysninger til kirkegård/krematorie/skifteret" oplyse, at datoen er foreløbig grundet den nuværende situation, og at dette er aftalt med den pågældende præst, der er anført på anmodningen.

 Når begravelsesmyndigheden får besked om, at datoen for højtideligheden er foreløbig, skal de notere dette i bemærkningsfeltet, inden der træffes en afgørelse.

 Kirkegårde, krematorier, skifteretter og anmeldere skal forholde sig til feltet "Bemærkning til kirkegård/krematorie/skifteret" på PDF-filen med afgørelsen, der følger med den digitale afgørelse. Oplysninger om, at datoen for begravelseshandlingen er fiktiv og ikke endeligt fastlagt på afgørelsestidspunktet vil fremgå af dette felt.

Et eksempel på en afgørelse med information i det nævnte felt, kan ses i vejledningen her.

Hvis en begravelseshandling udskydes, er det vigtigt, at der foreligger en klar aftale mellem anmelder (bedemand) og krematorie om, hvorvidt afdøde skal kremeres inden eller efter handlingen.

Med venlig hilsen
Folkekirkens It 
Til top