Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Introkursus for nyansatte i Fyens, Haderslev og Ribe stifter
- 09/01/20

Obligatorisk introkursus nyansatte

Torsdag den 26. Marts 2020 er der obligatorisk introkursus for nyansatte i folkekirken i Fyens, Haderslev, Ribe stifter.

Kurset holdes i Harte Kirkecenter, Stubdrupvej 45, 6000 Kolding.
 
Den danske folkekirke er et særligt sted, der danner ramme om både kirkelige handlinger, kulturliv og frivilligt arbejde. Samtidig er folkekirken en professionel arbejdsplads for tusindvis af ansatte inden for mange faggrupper. På introkurset får nyansatte en god og fælles forståelse for folkekirken som helhed.
Kurset er obligatorisk for alle, der har fået deres første stilling i folkekirken med en ugentlig arbejdstid på mere end otte timer, og som er ansat det seneste å̊r forud for kurset.

Tilmelding til kurset sker her.

Sidste tilmeldingsfrist: Mandag den 3. marts 2020

PROGRAMMET ser således ud:
Kl. 08.30 –   08.45 Kaffe og rundstykker
Kl. 08.45 –   09.10 Velkomst, praktiske oplysninger og præsentationsrunde
Kl. 09.10 –   09.50 Fra Jellingestenen over reformationen til nutidens folkekirke v/provst i Assens provsti Ole Hyldegaard Hansen
Kl. 09.50 –   10.00 Pause
Kl. 10.00 –   10.40 Folkekirkens opbygning og ”Hvor kommer pengene fra?” v/souschef Pernille Hach, Fyens Stift og stiftsfuldmægtig Sanne Fonnesbæk, Fyens Stift
Kl. 10.40 –   10.50 Pause
Kl. 10.50 –   11.20 Folkekirkens opbygning og ”Hvor kommer pengene fra?” (fortsat)
Kl. 11.20 –   11.30 Pause
Kl. 11.30 –   12.30 Sognet som en del af en sammenhæng v/provst Lise Hindsholm, Varde provsti
Kl. 12.30 –   13.10 Frokost
Kl. 13.10      Vi går over i Harte Kirke
Kl. 13.15 –   14.05 Folkekirkens mange gudstjenester, bryllupper og begravelser v/sognepræst Inge Lindhardt Mikkelsen, Åstrup-Vonsbæk
Kl. 14.05 – 14.25 Tilbage til sognegården og pause
Kl. 14.25 – 15.30 Folkekirken som vores fælles arbejdsplads v/souschef Pernille Hach, Fyens Stift, og stiftsfuldmægtig Sanne Fonnesbæk Fyens Stift
Kl. 15.30 – 15.45 Pause
Kl. 15.45 – 17.00 Folkekirken som vores fælles arbejdsplads (fortsat)
Kl. 17.00 – 17.30 Udfyldelse af evalueringsskema og afslutning med sandwich
(Programmet er foreløbigt – små ændringer kan forekomme i løbet af dagen)
 
Til top