Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Ny ferielov - løsning på vej i folkekirken
- 30/07/19

Ny ferielov: Nu er en løsning på vej i Folkekirken
Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet har i løbet af foråret løbende orienteret menighedsrådene om mulige udfald ved den nye ferielov og dermed evt. påvirkninger af menighedsrådenes regnskaber og likviditet i perioden 2019-2021. Dog uden at kunne melde en endelig løsning ud.

Kirkeministeriet har på et møde med Landsforeningen nu oplyst, at der på baggrund af en dialog med Beskæftigelsesministeriet om den nye ferielovs konsekvenser for kirke- og provstiudvalgskassernes budgetter og regnskaber, nu melder sig en løsning.

Landsforeningen anbefaler, at menighedsrådene læser den detaljerede udmelding af Kirkeministeriet. Denne kan findes her: 
Den nye ferielov - hvad betyder den for kirkekassen

Udgangspunktet er, at der ikke sker nogen ændringer i de regnskabsprincipper der gælder for menighedsrådene. Det betyder, at feriepengeforpligtelsen ikke skal optages som en skyldig post i regnskabet, men først medtages som en udgift i regnskabet i det år hvor beløbet afregnes med Feriefonden.

Landsforeningen og Kirkeministeriet har dog aftalt, at forpligtelsen fremgår i regnskabet som en del af bemærkningerne, allerede fra regnskab 2019. At forpligtelsen synliggøres, glæder især Landsforeningen, hvor Hans-Henrik Nielsen, formand for Landsforeningens Økonomi- og Bygningsudvalg udtaler:  
  • Forpligtelsen er der, også selvom den ikke optages i regnskabets balance. Derfor er det vigtigt at den synliggøres i regnskaberne, så den viden indgår i menighedsrådets økonomiske prioriteringer og likviditetsstyring, og især i forbindelse med budgetprocessen i provstiet Menighedsrådene beslutter desuden selv om de ønsker at indbetale til Feriefonden eller forvalte midlerne selv. Dog skal forpligtelsen senest indbetales når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.
  • Forpligtelsen kan derfor reelt bestå i mange år. Et nyt menighedsråd vil efter et menighedsrådsvalg derfor overtage denne forpligtelse. Det er derfor vigtigt at de kender til størrelsen af forpligtelsen. Forpligtelsen stiger løbende på grund af forrentningen, og skal derfor også løbende opskrives, indtil den indbetales til Feriefonden, siger Hans-Henrik Nielsen.
Landsforeningen vil efter sommerferien fortsætte dialogen med Kirkeministeriet om hvordan eksempelvis FLØS kan understøtte menighedsrådene med en opgørelse og indberetning af forpligtelsen både til menighedsrådets regnskab og til Feriefonden, og senere indbetaling af forpligtelsen til Feriefonden.
  
Til top