Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Kursusdag om bæredygtighed på kirkegårde
- 09/07/19

Bæredygtighed på kirkegårde

FN’s 17 Verdensmål, for bæredygtig udvikling skal tages seriøst. Herlufsholm Kirkegård indbyder derfor til en kursusdag d. 17. september 2019 om bæredygtighed rettet mod kirkegårde. Vi ønsker at oprette en ERFA-gruppe blandt kirkegårdsfolk, som sammen skal inspirere, udvikle og tage ansvar for at deres kirkegårdes udvikling sker med øje for bæredygtighed og miljøpåvirkning. Denne ERFA-gruppe, skal tage sit udspring af denne kursusdag.
Erhvervsakademi Aarhus har på vores opfordring, formet et endagskursus i bæredygtighed på kirkegårde, hvor typiske kirkegårdsmiljøproblematikker er udgangspunktet.

Kurset vil finde sted: Tirsdag d. 17 september. 2019 fra 7.30 til 15..30 i Holsted sognegård.

Målet er at alle deltagere skal have noget håndgribeligt med sig fra dagen som direkte kan omsættes til praksis på egen kirkegård. Alt sammen inden for et økonomisk realistisk felt.
'Klimaændringerne er indiskutable og Vi har alle et ansvar for vores klode, også når vi er på arbejde.
 
MØDESTED: HOLSTED SOGNEGÅRD, ADRESSE: HOLSTED ALLE 1, 4700 NÆSTVED

Se indbydelse, program og tilmelding her.
 
Til top