Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Nyt om Den Statslige Kompetencefond
- 17/05/19

Sådan får du penge til din kompetenceudvikling

Fra september kan der søges om støtte til individuel kompetenceudvikling. Læs seneste nyt om Den Statslige Kompetencefond.
Er du ansat i staten, så kan du godt begynde at overveje, om der fx er et kursus, du gerne vil på.
Til september åbner Den Statslige Kompetencefond for ansøgninger til de 172 mio. kroner, der over de næste to år skal omsættes til kurser, efteruddannelse mv. for statens ansatte.


Hvem kan søge?

Alle der er ansat på en statslig arbejdsplads kan søge om penge fra Den Statslige Kompetencefond. Både ledere og medarbejdere.
Den Statslige Kompetencefond er en del af overenskomstaftalen fra 2018. Derfor dækker fonden de omkring 187.000 statsansatte, der er omfattet af aftaler og overenskomster i den statslige sektor.


Hvad kan der søges støtte til?

Den Statslige Kompetencefond giver støtte til individuel kompetenceudvikling. Støtten skal være et supplement til øvrig kompetenceudvikling på arbejdspladsen.


Der kan søges om støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetencegivende aktiviteter. Beløbet er ekskl. moms.
  • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv.
  • Transport: Udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i fx kursus støttes efter statens regler for kilometergodtgørelse.
  • Ophold: Hvis din deltagelse i den ansøgte kompetencegivende aktivitet kræver overnatning, så kan der også ansøges om støtte til opholdet.
Der kan ikke søges om midler til vikarudgifter.


Hvor meget kan man få i støtte?

Der kan som udgangspunkt søges op til 25.000 kr. pr. år pr. ansøger. Denne øvre grænse omfatter dog ikke ansatte på akademikerområdet.


Arbejdspladsen skal også betale

Det er et krav, at din arbejdsplads også er med til at betale for den kompetenceudvikling, der søges om støtte til. Det kan fx være i form af udgifter til dækning af arbejdstid og/eller den aktivitet, der søges om støtte til.


Leder skal godkende ansøgning

Ansøgninger til Den Statslige Kompetencefond skal både godkendes af dig og din leder. Når du har udfyldt og indsendt ansøgningen, så videresendes den automatisk til din leder.


Digital ansøgning

Ansøgninger om støtte fra Den Statslige Kompetencefond kommer til at foregå via et digitalt ansøgningsskema på www.DenStatsligeKompetencefond.dk. Kompetencesekretariatet arbejder på højtryk for at få udviklet it-løsningen.
 

Ansøgningsfrist og sagsbehandlingstid

  • Der er ingen ansøgningsfrister. Alle ansøgninger behandles løbende.
  • Sagsbehandlingstiden er normalt op til 14 dage.
  • Der kan være særlige forhold, der betyder, at sagsbehandlingstiden kan blive forlænget.
  • Nærmere information om ansøgning, sagsbehandling mv. kan fås på www.DenStatsligeKompetencefond.dk

Forbehold for ændringer

De statslige overenskomstparter drøfter i øjeblikket den endelige aftale, der beskriver de præcise krav til ansøgning om fondsstøtte fra Den Statslige Kompetencefond. Frem til den endelige afklaring kan der forekomme ændringer i de ovenfor beskrevne vilkår.

Hent pjece om Den Statslige Kompetencefond her

Hent Den Statslige Kompetencefond på én side her 
Til top