Forbundet af Kirke-og kirkegårdsansattE
Her er du:
Forside >  Nyheder
Procentreguleringen i niveau 31. marts 2012 er fra 1. april 2020: 10,3236
- 31/03/20

Procentregulering pr. 1. april 2020

I CFU-forliget OK18 er der aftalt en lønstigning stigning på 1,46 pct. pr. 1. april 2020. Reguleringsordningen udmønter negativt med -0,56 pct. mod et forventet plus på 0,02 pct.

Årsagen til den negative udmøntning er endnu en gang, at den statistisk opgjorte private lønudvikling blev lavere end skønnet ved forligets indgåelse.

Den procentvise stigning i løn og pension fra 1. oktober 2019 til 1. april 2020 kan beregnes til 0,8436%. Når stigningen ikke er 0,90% skyldes dette, at den aftalte lønstigning beregnes med udgangspunkt i lønniveauet ved OKperiodens start (31. marts 2018), mens korrektionen for den negative udmøntning beregnes pr. 1. april 2020.

Procentreguleringen er herefter med udgangspunkt i lønniveau 31.03.2012 (grundbeløb):

Procentregulering for lønninger pr. 1. april 2020
Den nye reguleringsprocent for lønninger i staten er beregnet til 10,3236 (grundbeløb 31.03.2012)

Procentregulering for tjenestemandspensioner pr. 1. april 2020
Den nye reguleringsprocent for pensioner er beregnet til 45,9635 (grundbeløb 31.03.1997)

De gældende lønninger og pensioner pr. 1. april 2020 findes ved at gange grundbeløbet med procentreguleringerne ovenfor. 
Til top