18. nov. 2023

Bliv faglært med fuld løn under uddannelsen

Få papir på det, du kan, og bliv bedre til det, du vil. Er du ufaglært, kan du nu blive faglært, mens du får løn.

Billede til nyheden Bliv faglært med fuld løn under uddannelsen
Nu har du chancen for at få papir på det, du kan, uden at du mister løn.

Uanset din alder eller erfaring er det aldrig for sent at tage springet og blive faglært med sikkerhed om, at din løn ikke forsvinder, mens du studerer. Denne indsats er ikke kun en investering i dig, men også i arbejdspladsens kompetenceniveau.

Hvis du er graver eller medhjælper på en kirkegård og synes, at dine kompetencer kunne trænge til et boost, så har du altså nu muligheden for at tage for eksempel en anlægsgartneruddannelse på en gartnerskole/AMU-skole i din nærhed.

Kontakt skolen og lav en uddannelsesplan og en plan over det samlede forløb. Det kan strække sig op til 4 år, og du vil kunne få merit for allerede gennemførte AMU-moduler inden for anlægsgartnerfaget, og dermed få et kortere forløb.

Når du står med et svendebrev i hånden efter uddannelsen, vil du som graver blive indplaceret i løngruppe 2 for faglærte og vil dermed have mulighed for at få mere i løn.

Dit menighedsråd vil få mulighed for refusion af vikarudgifter i forbindelse med de skoleophold, der vil være i forløbet. Derved burde det være næsten udgiftsneutralt for menighedsrådet at få en faglig dygtig medarbejder på kirkegården.

To veje til at blive faglært
Du kan blive faglært på to forskellige måder:

 • En hel faglært erhvervsuddannelse (euv): Du kan vælge at tage en fuld erhvervsuddannelse inden for dit felt for at blive faglært inden for det pågældende område.
 • På-vej-til faglært-forløb: Denne mulighed giver mere fleksibilitet ved at tilbyde fag eller kurser, der udgør trinene på vejen til at opnå en fuld erhvervsuddannelse. Dette er ideelt for dig, der ønsker at opgradere dine færdigheder trinvis.

Sådan gør du
For at være berettiget til Bliv Faglært-indsatsen skal du:

 • være omfattet af OAO’s overenskomstområde. Her kan du se, hvilke forhandlingsberettigede organisationer der hører til under OAO.
 • være fyldt 25 år ved uddannelsens start.
 • have mindst 2 års anciennitet fra en eller flere statslige arbejdspladser.
 • være ufaglært eller uden faglært uddannelse inden for dit arbejdsområde.

Merit giver kortere tid på skolebænken
En euv bygger videre på den erfaring og uddannelse, du allerede har. Er din erfaring relevant, så tager uddannelsen kortere tid. Erhvervsskolen laver en realkompetencevurdering, der afklarer uddannelsens varighed, inden du starter.
 
Ansøg om lønkompensation på blivfaglært.dk.

 • Medarbejderen: Navn, alder, anciennitet, e-mail og telefon, forhandlingsberettiget organisation
 • Lederen: Navn, e-mail og telefon
 • Arbejdspladsen: Navn, p-nummer, CVR, adresse, ministerområde
 • Lønforhold: Medarbejderens sædvanlige månedsløn og den overenskomstfastsatte voksenelevløn på det pågældende område
 • Den pågældende uddannelse: Navn, skole, start- og slutdato.

Når ansøgningen er indtastet, skal du indsende seks lønsedler, der dokumenterer lønforhold samt en underskrevet uddannelsesaftale. Ansøger du om støtte til et På-vej-til faglært-forløb, så er kravet om dokumentation mindre.

Kontakt John Lykkedal på mail jl@fakk.dk eller mobil: 24 61 77 18, hvis du har spørgsmål.

Du kan læse mere om Bliv Faglært-indsatsen her

Relaterede nyheder