12. jul. 2023

Ny undersøgelse af folkekirkens psykosociale arbejdsmiljø står for døren

Kirkeministeriet iværksætter sammen med folkekirkens parter en ny undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken. Undersøgelsen skal både afdække arbejdsmiljøet blandt folkekirkens ansatte og være udgangspunkt for konkrete tiltag, der kan styrke trivsel og arbejdsmiljø på de kirkelige arbejdspladser.

Billede til nyheden Ny undersøgelse af folkekirkens psykosociale arbejdsmiljø står for døren

Formålet med undersøgelsen er at få opdateret viden om arbejdsmiljøforhold for ansatte på kirkelige arbejdspladser og identificere områder, hvor der er behov for forbedringer og målrettede arbejdsmiljøtiltag. I undersøgelsen er der derfor særligt fokus på arbejdsmiljøforhold, som handler om samarbejde, ledelse, arbejdets organisering og indhold samt krav og forventninger i arbejdet.

Kirkeministeriet har sammensat en styregruppe med bred repræsentation af folkekirkens parter, som er med til at sikre relevans og kvalitet i undersøgelsen. Styregruppens medlemmer tæller repræsentanter fra Landsforeningen af Menighedsråd, biskopper, provster, præster og kirkefunktionærer. Kirkeministeriet og folkekirkens parter har tidligere gennemført flere arbejdsmiljøundersøgelser blandt folkekirkens ansatte. Undersøgelserne er gennem årene blevet efterfulgt af arbejdsmiljøtiltag fra både centralt og lokalt hold. 

Til at gennemføre selve undersøgelsen er der indgået en aftale med den psykologiske rådgivningsvirksomhed Mindwork, som samarbejder med analyseinstituttet Voxmeter om undersøgelsen. De skal sammen med Kirkeministeriet og styregruppen sikre en både bred og dybdegående analyse af arbejdsmiljøet.

Undersøgelsen begynder i slutningen af august og afsluttes ved udgangen af 2023. Data bliver indsamlet anonymt gennem en spørgeskemaundersøgelse og via interviews. Resultaterne samles i en rapport, der forventes offentliggjort i starten af 2024. Derudover bliver der udarbejdet en handleguide med anbefalinger og forslag til implementering af arbejdsmiljøtiltag, som folkekirkens parter kan arbejde videre med, når undersøgelsen er afsluttet.

Læs mere på Folkekirkens Intranet efter sommerferien  

Efter sommerferien kan du finde mere information om undersøgelsen på Folkekirkens Intranet, ligesom de faglige organisationer på folkekirkens område vil oplyse om undersøgelsen.

Styregruppen opfordrer ansatte i folkekirken til at deltage i undersøgelsen for at sikre en bred og repræsentativ undersøgelse.

Relaterede nyheder