26. jan. 2023

Regeringen rykker ved balancen i den danske model og forholdet mellem stat og kirke

Billede til nyheden Regeringen rykker ved balancen i den danske model og forholdet mellem stat og kirke

Den danske model er kendetegnet ved dialog, fælles forståelse og aftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Dette er tilsidesat i regeringens udmelding om afskaffelse af store bededag. At regeringen med magt vil lovgive om løn og arbejdstid, er et skridt væk fra den danske model, og med sin ageren underkender regeringen de balancer, som arbejdsmarkedets parter har været enige om og indgået aftaler og overenskomster efter.

Regeringens lovforslag har indvirkning på folkekirkens indre anliggender. Lovgivning på folkekirkens område er hidtil sket på baggrund af tæt dialog mellem stat og kirke. Denne dialog har ikke været til stede i denne sag. Ændringer i folkekirken sker gennem indgående samtaler og diskussioner mellem mange kirkelige aktører. Med regeringens ageren og hast har man tilsidesat kirkens mulighed for at drøfte spørgsmålet om afskaffelse af en helligdag og dermed indflydelse på egne forhold.

Kirkefunktionærernes fagforeninger finder, at regeringens ageren i sagen om bededag er uacceptabel og unødvendig konfrontatorisk og henviser i øvrigt til høringssvarene fra hovedorganisationerne FH og Akademikerne og fra folkekirkens biskopper.
 
Kirkefunktionærerne appellerer til kirkeminister Louise Schack Elholm om at gå i åben dialog med folkekirken i den kommende tid. De mere end 8.000, der arbejder i landets sogne håber, at ministeren vil lytte, samtale og inddrage dem i alle forhold, der vedrører deres arbejdsplads og folkekirkens fremtid.
 
Forhandlingssekretær Louise Røssell Wredstrøm 3F, Den Offentlige Gruppe
Formand Bjarne Rødkjær, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte
Formand David Danholt, Dansk Kirkemusiker Forening
Formand Esther Jensen, Kirkekultur.nu
Formand Gert Rhinstrøm Schmidt, Danmarks Kirketjenerforening
Formand Henrik Højen, Danmarks Kordegneforening
Formand Ingrid Bartholin Gramstrup, Organistforeningen
Formand Karin Schmidt Andersen, Dansk Organist og Kantor Samfund

Relaterede nyheder