Kriseberedskabsplan for folkekirken

Der findes en kriseberedskabsplan for folkekirken.

Kriseberedskabsplanen

Formålet med kriseberedskabsplanen er at sikre, at folkekirken også i krisesituationer kan udøve sit virke  

  • kirkeligt ved evangeliets forkyndelse, afholdelse af gudstjenester og kirkelige handlinger og sjælesorg  

  • samfundsmæssigt ved at opretholde funktioner i forhold til begravelser, personregistrering m.v. 

Kriseberedskabsplanen er målrettet aktørerne fra Landsforeningen, Provsteforeningen, Præsteforeningen, bispekollegiet og de faglige organisationer med fokus på fælles koordinering. Der er tale om en kriseberedskabsplan i forhold til folkekirkens interne forhold. 

Kriseberedskabsplanen er ikke at forveksle med en lokal beredskabsplan.  

Her kan du se anbefalingerne for Kriseberedskabsplan for folkekirken.