Grænse for højeste dagpengesats

A-kassen beregner dagpengesatsen på baggrund af de "bedste 12 måneder" (de 12 måneder med højest indkomst) inden for de sidste 24 måneder.

Dagpengesatsen

For at få den højeste dagpengesats på 20.359 kroner pr. måned skal man i 2024 mindst have en gennemsnitlig månedsløn på 24.588 kroner (153,36 kroner i timen) incl. 8% arbejdsmarkedsbidrag (for et fuldtidsforsikret medlem).

Yderligere information og beregningsmodel findes her i min A-kasse.