Cirkulære om kompetenceudvikling

Aftale om kompetenceudvikling er indgået mellem Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen og OAO - Offentligt Ansattes Organisationer (Det Statslige Område).

Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af overenskomster. Altså både gravere og kirkegårdsledere, der er grænsedraget til FAKK.

Formålet med aftalen er at forpligte ledelse og medarbejdere til at prioritere en øget job- og kompetenceudvikling, herunder efter- og videreuddannelsesindsatsen. 

Parterne er enige om:  

  • Kompetenceudvikling er et fælles anliggende for medarbejdere og ledelse. Både ledelse og medarbejdere må tage et ansvar for at sikre en styrket kompetenceudvikling, der sikrer såvel institutionens behov som medarbejdernes individuelle og faglige udvikling. 
     
    Læs hele cirkulæret her.