Sådan er reglerne for betalt spisepause

Du har ret til op til en ½ times betalt spisepause, når du er på arbejde omkring spisetid.

Betalt spisepause

Ifølge statens arbejdstidsaftale er betingelsen for betalt spisepause, at medarbejderne står til rådighed i pausen og ikke må forlade arbejdsstedet, samt at pausen ikke er længere end op til ½ time.

Samtidig skal medarbejderen være på arbejde på et tidspunkt, hvor det ud fra de gængse kulturelle og samfundsmæssige normer samt normerne på arbejdspladsen i øvrigt må betragtes som naturligt at indtage et måltid. 

Under hensyntagen til tjenesten

Helt konkret betyder det, at du har ret til at holde op til ½ times betalt spisepause, hvis du er på arbejde omkring spisetid og under hensyntagen til tjenesten.

Du kan ikke kræve, at arbejdet tilrettelægges, så du kan komme hen på arbejdspladsen for at holde spisepause. Hvis arbejdsdagen slutter kl. 12, har du ikke krav på at blive på arbejdspladsen for at kunne spise frokost. På samme måde har du ikke krav på at møde tidligere for at spise frokost, hvis arbejdsdagen først starter kl. 13.

Pauser skal placeres indenfor arbejdstiden, så formålet med pausen tilgodeses. En pause adskiller dermed to arbejdsperioder, dvs. der arbejdes både før og efter pausen.

Retten til op til ½ times betalt spisepause er ikke det samme som en ret til planlægning af op til ½ times uforstyrret spisepause som en del af arbejdstiden hver dag, da du netop skal stå til rådighed under spisepausen.

Derfor kan arbejdsgiver også vælge at planlægge arbejde i spisepausen, forudsat at dette ikke stiller sig til hinder for pausens formål – altså at du ikke reelt kan spise samtidig.  

Du kan ikke fraskrive dig ret til betalt spisepause

Medarbejdere, der på grund af deres arbejdsopgaver og arbejdets tilrettelæggelse for eksempel forbereder sig hjemmefra eller er få timer på arbejdspladsen, kan ikke kræve mere i løn for at skulle bruge tid på spisepauser eller kræve reduktion af arbejdstiden ved at fraskrive sig retten til betalt spisepause.

Da rettigheden til den betalte spisepause er en overenskomstsikret ret, kan menighedsrådet ikke aftale sig ud af rettigheden ved for eksempel at gøre pausen længere eller give afkald på, at medarbejderen står til rådighed i pausen.